Profesjonalny trener wewnętrzny

Krótko o szkoleniu:

Współczesny świat szkoleń wymaga od trenera kompetencji i profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Szkolenie dedykowane jest dla trenerów, którzy chcą rozwinąć umiejętności pozwalające im tworzyć i prowadzić unikatowe szkolenia w warsztatowej formie, jednocześnie efektywne dla uczestników.

Korzyści ze szkolenia:

1. Znajomość narzędzi i metod w zakresie projektowania efektywnych form szkoleniowych wraz z przygotowywaniem materiałów i innych pomocy szkoleniowych.

2. Uczestnik będzie potrafił projektować nowe ćwiczenia, tworzyć nowe przykłady.

3. Znajomość skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych.

4. Poznanie sposobów budowania autorytet na szkoleniu

5. Poznanie sposobów samodzielnego rozwoju kreatywności, która niezbędna jest w codziennej pracy trenera.

6. Otrzyma informację zwrotną po treningu kamerą..

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1. Uczestnicy dowiedzą się o wykorzystywanych w szkoleniach metodach i technikach treningowych, będą umieli je stosować, a także dowiedzą się jaką mają skuteczność w uczeniu dorosłych (wiedza, postawy, umiejętności).

2. Uczestnicy nauczą się konstruować program szkolenia z wykorzystaniem różnych metod szkoleniowych, dostosowanych do pracy trenera wewnętrznego.

3. Przećwiczą wybrane sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

4. Dowiedzą się skąd czerpać pomysły na nowe ćwiczenia oraz będą mieli możliwość zaprojektować nowe ćwiczenia podczas zajęć.

Program:

1) Proces szkoleniowy w organizacji

a) Efektywne szkolenie

b) Rola trenera w polityce szkoleniowej organizacji

c)Trener wewnętrzny a kultura organizacyjna firmy

d) Specyfika uczenia się dorosłych

• Etapy uczenia się dorosłych

• Drabina kompetencji

• Cykl „uczenia się przez doświadczenie” Davida Kolba w praktyce szkoleniowej

e) Projektowanie zajęć w oparciu o wiedzę o stylach uczenia się.

Cel sesji: Zapoznanie uczestników ze specyfiką uczenia się dorosłych (wiedza, postawy i umiejętności), model Kolba, sposoby zapamiętywania, poznanie korzyści nauki przez doświadczenie.

Metody: Mini wykład, praca grupach, praca indywidualna, testy

Przykładowe ćwiczenia: Test – Dominujący styl uczenia się, gra: „A to ci historia”, test: Poznaj swój styl uczenia się

2) Etapy realizacji szkolenia

a) Zanim dojdzie do szkolenia

• Badanie potrzeb szkoleniowych

• Metody pozyskiwania danych

b) W trakcie szkolenia

• Tymczasowe potwierdzenie efektywności szkolenia

• Co wykorzystam ze szkolenia? – plan czynności dla uczestników

c) Po szkoleniu, czyli ewaluacja

Cel sesji: Zapoznanie uczestników z procesem szkoleniowym, podstawowymi pojęciami warunkującymi efektywne szkolenie, a także z etapami realizacji efektywnego szkolenia.

Metody: Mini wykład, praca grupach, praca indywidualna,

Przykładowe ćwiczenia: Opracowanie w grupach arkusza obserwacji pracownika na stanowisku pracy, które posłuży do gromadzenia danych w zakresie badania potrzeb szkoleniowych.

3) Projektowanie szkolenia spójnego z polityką szkoleniową organizacji

a) Formułowanie celów szkoleniowych, czyli co uczestnicy:

• muszą wiedzieć

• powinni wiedzieć

• mogą się dowiedzieć

b) Planowanie sesji szkoleniowych

c) Planowanie sesji ćwiczeniowych

d) Metody szkoleniowe – jak z nich korzystać?

• Lodołamacze

• Miniwykład

• Studium przypadku

• Dyskusja grupowa

• Odgrywanie ról

• Praca w grupach

• Gry szkoleniowe

• Burza mózgów

d) Jak napisać dobry konspekt szkoleniowy?

Cel sesji: Uczestnicy dowiedzą się o wykorzystywanych w szkoleniach metodach i technikach treningowych, będą umieli je stosować, a także dowiedzą się jaką mają skuteczność w uczeniu dorosłych (wiedza, postawy, umiejętności). Nauczą konstruować program szkolenia z wykorzystaniem różnych metod szkoleniowych, dostosowanych do pracy trenera wewnętrznego (przy szkoleniach produktowych i miękkich).

Metody: Mini wykład, dyskusje kierowane, praca w grupie, analiza przypadków

Przykładowe ćwiczenia: Uczestnicy zostają podzieleni na 3 grupy. Zadaniem grup jest szczegółowe projektowanie szkolenia w oparciu o budowanie konspektu warsztatu.

5) Materiały i pomoce szkoleniowe

a) Ogólne informacje na temat komunikacji wizualnej w organizacji

b) Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych

c) Przygotowanie prezentacji multimedialnych

Cel sesji: Uczestnicy poznają zasady tworzenia materiałów, ćwiczeń szkoleniowych od strony merytorycznej i wizualnej.

Metody: mini wykład, ćwiczenia grupowe, dyskusja kierowana

Przykładowe ćwiczenia: Uczestnicy otrzymają przykładowe prezentacje (slajdy) oraz materiały szkoleniowe. Ich zadaniem będzie analiza błędów oraz korzystnych rozwiązań zaproponowanych w przykładzie.

6) Pierwsze minuty szkolenia

a) Autoprezentacja

b) Omówienie celów i programu szkoleniowego

c) Tworzenie klimatu bezpieczeństwa w grupie

d) Wypracowanie zasad pracy grupowej

7) Praca z grupą

a) Budowanie dobrej atmosfery podczas szkolenia

b) Sposoby aktywizowania uczestników

c) Procesy grupowe

d) Etapy dynamiki grupy

e) Trudne sytuacje szkoleniowe

f) Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami szkolenia

Cel sesji: Zapoznanie uczestników z procesami zachodzącymi w grupie, obserwacja i reagowanie, aktywizowanie, wskazanie trudnych sytuacji mogących wystąpić na szkoleniu, jak radzić sobie z nimi i trudnymi uczestnikami. Ponadto dowiedzą się jak radzić sobie ze stresem podczas szkolenia, jak przekazywać informację zwrotną uczestnikom.

Metody: Mini wykład, ćwiczenia z odgrywaniem ról przez uczestników,

Przykładowe ćwiczenia: Gra szkoleniowa: „Odwrócenie ról

8) Jak podsumować szkolenie?

Cel sesji: Nabycie umiejętności skutecznego podsumowania szkolenia.

Metody: Mini wykład, dyskusja kierowana.

9) Moje szkolenie – przygotowanie krótkiego wystąpienia i ćwiczenia przed grupą z użyciem kamery wideo. Informacja zwrotna

Cena szkolenia: 1890.00 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-07-18 Adres:

Dolnoslaskie
Legnica
Chojnowska 96C
59-220

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe