Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy

Celem zajęć jest przekazanie kadrze kierowniczej wyczerpującej, opartej na długoletniej praktyce eksperta prowadzącego, wiedzy dotyczącej istoty zjawiska mobbingu, zasad i realnych możliwości przeciwdziałania, a także podkreślenie zobowiązań prawnych – dotyczących wszystkich pracowników.

Program szkolenia:

 

 

WPROWADZENIE – DLACZEGO MÓWIMY O MOBBINGU

 

   1. Prawo, standardy zarządzania i potrzeba dbałości relacje – prawdziwe powody zainteresowania mobbingiem

 

   1. Definicje mobbingu a praktyka

 

   1. Pojęcie mobbingu – próba zrozumienia

 

 

 

I.MOBBING – CO JEST, A CO NIE JEST MOBBINGIEM

 

   1. 45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – szczegółowe omówienie 45 punktów – zjawisk świadczących o zjawisku mobbingu – w kontekście praktyki zarządzania i dzisiejszych realiów

 

   1. Przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania nie będące mobbingiem, “cienka, czerwona linia” dotycząca mobbingu

 

   1. Podsumowanie zjawiska mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów – co musimy zapamiętać

 

   1. Jak rozmawiać z pracownikami o mobbingu – wytyczne dla kadry kierowniczej

 

   1. Tendencje w prawie pracy – jakie będą nowe przepisy kodeksu pracy odnoszące się do zjawiska mobbingu, jak zmieni się definiowanie zjawiska mobbingu

 

   1. Charakterystyka pojęcia dyskryminacji

 

   1. Definicja molestowania

 

   1. Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne?

 

   1. Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy

 

   1. Podsumowanie – czym się różni mobbing od molestowania i dyskryminacji

 

 

 

II.KONSEKWENCJE MOBBINGU

 

   1. Konsekwencje prawne

 

   1. Ciężar dowodu w sprawach o mobbing – przegląd praktyki

 

   1. Praktyka sądowa – przykłady orzeczeń

 

   1. Konsekwencje zarządcze

 

   1. Konsekwencje społeczne

 

   1. Konsekwencje indywidualne

 

 

 

III. PRZYCZYNY ZJAWISK

 

   1. Jak dochodzi do mobbingu, molestowania, dyskryminacji?

 

   1. Konflikty – jako podłoże patologii

 

   1. Ewolucja od konfliktu do mobbingu

 

   1. Etapy narastania zjawisk

 

   1. Czynniki sprzyjające powstawaniu zjawisk patologicznych

 

   1. Organizacja i struktura

 

   1. Zarządzanie organizacją

 

   1. Czynniki zewnętrzne

 

   1. Pracownicy – kto może być mobberem?

 

   1. Kto może być ofiarą?

 

 

 

IV.FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I

 

PRACOWNIKÓW

 

   1. Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania

 

   1. Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych

 

   1. Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy

 

   1. Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy

 

   1. Działania diagnostyczne

 

   1. Przykład ankiety antymobbingowej

 

   1. Działania informacyjne oraz uświadamiające

 

   1. Inne rozwiązania systemowe

 

 

 

V.DZIAŁANIA PRAKTYCZNE – PROCEDURY I INNE ROZWIĄZANIA

 

   1. Procedura antymobbingowa obligatoryjna w każdym zakładzie pracy?

 

   1. Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania

 

   1. Zakres procedury i jej szczegółowość

 

   1. Przygotowanie tekstu i zakres konsultacji

 

   1. Jak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną)

 

   1. Przestrzeganie zapisów w praktyce – wytyczne dla menedżerów w firmie (Antymobbingowy menedżer AD 2014)

 

   1. Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy i w jakim zakresie?

 

 

 

VI.PRZYKŁADY PROCEDUR I ANTYMOBBINGOWYCH I ANTYDYSKRYMINACYJNYCH

 

   1. Przykład 1 procedury antymobbingowej (wersja uproszczona)

 

   1. Przykład 2 kompleksowej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

Terminy i miejsca szkoleń:   15Maj 2015 – Warszawa 17 Czerwiec 2015 – Sopot

Cena szkolenia: 490 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-05-15 Adres:

Dolnoslaskie
WROCŁAW

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe