Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym od 1 stycznia 2019 r. i wpis tego prawa do księgi wieczystej

Terminy:

30.01.2019 – Katowice

12.02.2018 – Białystok

19.02.2019 – Wrocław

Program szkolenia:

I. Problematyka przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019r. w ogólnym zarysie

II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019r.
II.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy
II.2.1. Podmiot przekształcenia
II.2.2. Przedmiot przekształcenia
II.2.3. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej
II.2.4. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
oraz bonifikaty
II.2.4. 1. Zasady i tryb odpłatności
II.2.4. 2. Minimalna 20 letnia długość okresu płatności
II.2.4.3. Realny obowiązek ponoszenia opłat przekształceniowych
II.2.4.4. Zasady waloryzacji opłat przekształceniowych
II.2.4.5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, a opłata roczna za przekształcenie
II.2.4.6. Przypadki nieodpłatnego przekształcenia
II.2.4.7. System bonifikat ( obligatoryjny i zmniejszeniowy)
II.2.4.8. Możliwość wyboru reżimu prawnego przekształcenia

Cena szkolenia: 549 +23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-01-30 Adres:

Slaskie
Rzeszów
Jana Henryka Dąbrowskiego 79 A

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe