PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców>>>>

Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii.

Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również uzyskiwania pomocy socjalnej dostosowując je do RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych będący organem nadzorczym i kontrolnym w odniesieniu do przetwarzania danych przez Pracodawców, stworzył swego rodzaju wytyczne ujęte w Poradniku dla Pracodawców, wskazując na najbardziej newralgiczne obszary związane z pozyskiwaniem danych na etapie rekrutacji, przechowywaniem danych pracowniczych, udostępnianiem ich podmiotom świadczącym usługi dla Pracodawców, czy też będących przedmiotem powierzenia przy stosunkach szeroko pojętego outsourcingu. Niezwykle ważkim jest właściwa umiejętność odczytania sporządzonych zaleceń oraz ich krytyczna ocena pod kątem ochrony interesu Pracodawcy.

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych, a ponadto umożliwi pozyskanie stosownej dokumentacji celem jej wdrożenia w zakładzie pracy.

Program szkolenia:

1. Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.

   • Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
   • Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
   • Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
   • Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
   • Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.

   • Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
   • Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
      • Jakich danych można wymagać od kandydata do pracy.
      • Czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane.
      • czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata.
      • Rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne.
      • Proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny.
      • Rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
   • Przebieg rekrutacji:
      • Dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania.
      • Rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”.
      • Rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane.
      • Sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych.
      • Okres retencji danych kandydatów.
      • Ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy.
      • Tworzenie list osób niepożądanych.
      • Otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

3. Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

   • Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:
      • Dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów
      • Zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach.
      • Dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów.
      • Listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy.
      • Dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych.
      • Legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego.
      • Monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów.
      • Obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie.
      • Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych:

   • Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
   • Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
   • Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
   • Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych itp.
   • Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
   • Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu.
   • Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

Szkolenie prowadzi:
Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  – ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

 

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej
wymianie informacji, konsultacji i integracji

Cena szkolenia: 550 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2019-09-19 Adres:

Malopolskie
Kraków
Centrum

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe