Przygotowanie sprawy do rozpoznania, postępowanie dowodowe oraz obrona pozwanego – w świetle zbliżającej się „dużej” nowelizacji KPC

Inne terminy:

13.06.2019r. Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania:  

 

a. posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy;

b.  zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań projektowanych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym);

c. pozostałe zagadnienia;

2. Wybrane zagadnienia dotyczące dowodów oraz postępowania dowodowego: 

a. nowe instytucje postępowania cywilnego, takie jak:

- pisemne zeznania świadka;

- świadek – ekspert;

- fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna;

- wprowadzenie szczątkowej regulacji dotyczącej tzw. umów dowodowych;

- brak potrzeby formalnego dopuszczania jako dowodów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy;

 

3. Obrona pozwanego: 

a. potrącenie oraz zarzut potrącenia – zasadnicza zmiana w zakresie środków obrony przysługujących pozwanemu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń, w tym problem wpływu przepisów KPC na konieczność korzystania z uprawnień materialno-prawnych ;

b. powództwo wzajemne – czy w dalszym ciągu będzie to skuteczny mechanizm obrony ?;

c. powództwa przeciwegzekucyjne – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nie zmian w zakresie przepisów o potrąceniu i zarzucie potrącenia;

d. pozostałe zagadnienia.

 

Prowadzący

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

 

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-05-30 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe