Radzenie sobie ze stresem w obsłudze Klienta

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

 

Budowanie autorytetu poprzez zachowania werbalne i niewerbalne (słowa klucze, język ciała).

Techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia.

Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontakcie z klientami,

 

 

Typologia trudnego klienta, sposoby reagowania (również klient agresywny i wulgarny).

Radzenie sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami.

Asertywność pracownika .Klient się czepia! – szansa, czy zagrożenie?

Interpretacja zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi.

 

 

Strategie manipulacyjne klientów – antystrategie.

Dopasowywanie stylu prowadzonych rozmów/obsługi do stylu i osobowości klienta.

Przebieg rozmowy z Klientem, techniki angażowania rozmówcy.

Doskonalenie skutecznej argumentacji w oparciu analizę potrzeb.

Technika kwitowania pytań.

Moja rola w kontaktach z klientem.

Techniki przełamywania obiekcji i sprzeciwów słuchaczy.

Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami.

 

 Kim jest trudny klient i dlaczego stawia opór?

Zasady asertywnego zachowania się w procesie komunikacji.

Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł stresu.

Zasady życia przeciwdziałającego stresowi.

Prewencja.

Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka, pomocne w radzeniu sobie ze stresem.

 

 

Rozmowa z klientem o negatywnym nastawieniu.

Technika P.I.W.

Ukonkretnianie zarzutów.

Technika zdartej płyty.

Hamulec przekleństw.

Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania.

 

Techniki opanowania emocji i stresu.

Bądź swoim osobistym strażakiem czyli prewencja w życiu pracownika (techniki odbudowywania i wzmacniania osobistych zasobów).

Zasady życia przeciwdziałającego stresowi.

Prewencja.

Prawdy i mity dotyczące stresu.

Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka, pomocne w radzeniu sobie ze stresem.

Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem (ćwiczenia).

 

Cena szkolenia: do ustalenia zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-09-01 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe