REALIZACJA ZADAŃ SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. URZĘDNIK SĄDOWY NA MIARĘ XXI WIEKU – PROJEKT WDROŻENIA STANDARDÓW I PROCEDUR OBSŁUGI INTERESANTA.

Inne terminy:

18.03.2020 Kraków

20.04.2020 Poznań

Cel szkolenia i program

I. Rola kierownika sekretariatu – prawa i obowiązki
II. Wprowadzenie wykazu skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”
III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk”

IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznego

V. Nowe definicje zawarte w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych

VI. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych

VII. System Losowego Przydziału Spraw – SLPS
– przydzielanie spraw
– rejestracja spraw w SLPS
– podział czynności między sędziów
– losowanie a nieobecność
– wyłączenie sędziego z losowania
VIII. Akta sądowe
– zasady prowadzenia
– przekazywanie akt do archiwum

IX. Korespondencja sądowa
przyjmowanie pism
postępowanie z korespondencją nieodebraną
skrytka pocztowa
korespondencja na adres e-mail

X. Elektroniczna forma korespondencji z sądami oraz organami administracji publicznej

XI. Informacje udzielane przez BOI i pracowników sekretariatów: telefoniczne, osobiste, poczta elektroniczna

XII. Udostępnianie akt sądowych poza siedzibą sądu


XIII. Zadania przewodniczącego rozprawy lub posiedzenia


XIV. Opłaty kancelaryjne po nowelizacji Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych


XV. Sekretariat po zmianach w KPK i KPC


XVI. Wdrożenie nowych standardów i procedur przy obsłudze interesanta – 1 stycznia 2021 roku

– zalecenia dotyczące biur obsługi
– pracownicy BOI i ich kompetencje
– obsługa interesanta – wpływ na wizerunek sądu i budowa jego autorytetu
– forma udzielania informacji
– katalog usług dla interesantów
– podmioty uprawnione do otrzymywania informacji o stanie postępowania oraz ich zakres
– system IVR w sądach
– obsługa interesanta z niepełnosprawnością
– komunikacja: BOI – sekretariaty wydziałów
– wizerunek pracownika
– cykliczne monitorowanie jakości obsługi interesanta – ankieta, oceny pracy pracowników BOI

XVII. Zakończenie: dyskusja, pytania

Prowadzący

Pracownik Sądu Okręgowego w Częstochowie na stanowisku Inspektor do spraw biurowości. W latach 1999 – 2007 pracownik Sądu Rejonowego w Częstochowie na stanowisku Starszy Sekretarz sądowy. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w Wymiarze Sprawiedliwości. Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w okręgu częstochowskim od roku 2016.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-02-26 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe