Rewolucja w zarządzaniu i najmie nieruchomości

Adresaci szkolenia

 • pracownicy administracji rządowej a szczególnie samorządowej (w szczególności urzędnicy starostw powiatowych bądź urzędów miejskich na prawach powiatów, z takich jednostek jak wydziały prawne, wydziały zajmujące się gospodarką nieruchomościami, wydziały geodezji).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znacznymi zmianami jakie w zarządzaniu nieruchomościami wprowadza ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także w takich ustawach jak ustawa o własności lokali, prawo budowlane czy ustawa o ochronie praw lokatorów. Nowe przepisy wprowadzają nie tylko rewolucyjne zmiany w zasadach zarządzania i najmu nieruchomości państwowych ale także prywatnych, poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania – najmu instytucjonalnego. Omówienie i utrwalenie wiedzy uczestników na temat dotychczas obowiązujących przepisów regulujących kwestie obrotu nieruchomościami – ustawy o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego najmu, w tym sposobów jak bezpiecznie wynajmować lokale i radzić sobie z problematycznymi lokatorami.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, wspólnik w jednej z kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla instytucji publicznych m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Teatru Polskiego w Warszawie, Urzędu m.st. Warszawy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (AIPPI).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do problematyki nowej ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Analiza motywów wprowadzenia regulacji i uzasadnienia do ustawy.
 2. Omówienie przepisów ogólnych ustawy, w tym podstawowych zasad tworzenia, funkcjonowania, kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu, zasad gospodarowania nieruchomościami i mieszkaniami na wynajem.
 3. Przepisy nowej ustawy a dotychczasowe regulacje dotyczące obrotu nieruchomościami – ustawa o własności lokali, ochronie praw lokatorów, przepisy dot. najmu w kodeksie cywilnym.
 4. Mienie Skarbu Państwa a Zasób Nieruchomości oraz mienie nabyte przez Krajowy Zasób Nieruchomości.
 5. Krajowy Zasób Nieruchomości a możliwość korzystania z ewidencji gruntów i budynków oraz zasobów ARiMR.
 6. Omówienie podstawowych pojęć zawartych w ustawie tj. czynszu normowanego, inwestycji mieszkaniowej, mieszkania, mieszkania na wynajem, najmu i najemcy z opcją i bez opcji.
 7. Powiązanie przepisów ustawy z prawem budowlanym i kodeksem cywilnym w zakresie nieruchomości i własności.
 8. Pojęcie Krajowego Zasobu Nieruchomości i jego zadań.
 9. Jakie podmioty mają wspierać KZN?
 10. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, kto go ma stworzyć, co się w nim znajdzie, jakie informacje będzie zawierał i reguły jego prowadzenia.
 11. Zasady przekazywania nieruchomości do Zasobu. Procedury i konsekwencje przekazania nieruchomości.
 12. Koszty gospodarowania nieruchomościami.
 13. Zwrot nieruchomości i wyłącznie z Zasobu.
 14. Organy Krajowego Zasobu Nieruchomości – zadania i kompetencje.
 15. Finanse KZN. Roczny plan finansowy i sprawozdanie finansowe. Na co KZN będzie przeznaczał środki?
 16. Przychody KZN i fundusze: statutowy, zasobowy i rezerwowy.
 17. Co KZN będzie mógł zrobić z nieruchomościami? Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, zamiana. Przetarg.
 18. Pojęcie operatora mieszkaniowego w ujęciu z ustawy.
 19. Omówienie zasad najmu mieszkań zrealizowanych przez operatora mieszkaniowego z przeznaczeniem na wynajem z opcją i bez opcji.
 20. Zasady kontroli jakie może przeprowadzać Prezes KZN.
 21. Administracyjne kary pieniężne przewidziane w ustawie.
 22. Wpływ ustaw o KZN na inne ustawy takie jak ustawa o ochronie praw lokatorów – najem instytucjonalny, ustawa o własności lokali czy prawo budowlane.
 23. Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z obrotem i najmem nieruchomości w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali i ustawy o ochronie praw lokatorów.
 24. Najem instytucjonalny – rewolucja w bezpiecznym wynajmowaniu komercyjnych nieruchomości przez prywatne podmioty.
 25. Najważniejsze zagadnienia ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cena szkolenia

550 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 11.01.2018 r.
590 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 12.01.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 550 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-01-25 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe