RODO w przetwarzaniu danych w postępowaniach administracyjnych ! SZKOLENIE MIESIĄCA 15% RABAT !

Cel szkolenia i program

 

1. Przetwarzanie danych w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego – wpływ przepisów wdrażających RODO na realizację praw podmiotów danych. Zakres danych, minimalizacja i cel przetwarzania.

 

2. Analiza przykładowej klauzuli informacyjnej kierowanej do uczestników postępowania. Miejsce i sposób realizacji. Warstwowa realizacja klauzuli administracyjnej.

 

3. Przetwarzanie danych szczególnie chronionych w postępowaniach administracyjnych – podstawy przetwarzania i sposób realizacji obowiązku administracyjnego.

 

4. Przetwarzanie danych osób trzecich, w tym członków rodziny w postępowaniach administracyjnych. Sposób realizacji obowiązku administracyjnego członków rodziny.

 

5. Zasady realizacji praw uczestników postępowania (dostęp do danych, sprostowanie, usunięcie danych, przenoszenie i ograniczenie, sprzeciw i skarga do organu nadzorczego).

 

6. Realizacja zasady rozliczalności – jak dokumentować realizację praw osób fizycznych oraz wybór właściwej podstawy przetwarzania.

 

7. Udostępnianie informacji publicznej i przesłanki jej odmowy z uwagi na ochronę praw podmiotów danych wynikających z RODO.

 

Prowadzący

 

dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej z siedzibą w Warszawie oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze), zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów (analiza i konsultacje w zakresie umów i porozumień handlowych) i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT.

 

Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych. Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji, zarejestrowany jako zewnętrzny ABI w bazie GIODO.Informacje organizacyjne

 

Cena

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT -15% zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-06-27 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe