RODO – Zmiany w ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów

Adresaci szkolenia

Pracownicy sektora publicznego i prywatnego, osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, kierownicy jednostek, administratorzy danych osobowych.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych wynikających z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym nowych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych, nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, omówienie wymaganej ustawowo dokumentacji, polityki bezpieczeństwa.

Wykładowca

Doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Prowadzi szkolenia  od 2010 r. – łącznie przeprowadził ponad 200 szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji:

 • Książka Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie – współautor (wydana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • Artykuły z zakresu ochrony danych osobowych i postępowania administracyjnego publikowane w dzienniku Gazeta Prawna, Państwo i Prawo

Program szkolenia

 1. Zasady stosowania RODO.
 2. Pierwsze kroki we wdrożeniu RODO
 3. Zbiory danych które powinny być prowadzone przez j.s.t.
 4. Ochrona danych osobowych klienta urzędu (interesanta) oraz pracownika urzędu. Co wolno chronić i na jakiej podstawie.
 5. Szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) Podstawy zbierania i zabezpieczenie. Różnie pomiędzy danymi zwykłymi a wrażliwymi.
 6. Zasady dostępu do zbiorów danych oraz zakres dostępu? Zasada rozliczalności (kontrola wprowadzanych do zbiorów danych osobowych, które zostały do systemu wprowadzone.
 7. Nadawania, określanie zakresu i ewidencjonowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 8. Kontrola dostępu do danych.
 9. Fizyczne zabezpieczenie danych. Zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa danych osobowych.
 10. Nowe klauzule informacyjne: obowiązek informacyjny a udostępnianie danych osobowych.
 11. Obsługa klientów urzędu wg RODO.
 12. Udostępnianie danych osobowych gromadzonych w urzędzie podmiotom zewnętrznym, takim jak: banki, policja, media itp.
 13. Procedury związane z udostępnianiem informacji w BIP zgodnie z RODO, m.in. anonimizacja danych osobowych.
 14. Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych wg RODO:
  1. Rejestr czynności przetwarzania danych;
  2. Polityki bezpieczeństwa;
  3. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  4. Rejestr incydentów bezpieczeństwa.
 15. Inspektor ochrony danych (dawny ABI- obecnie IOD):
  1. Obowiązek wyznaczenia IOD;
  2. Wymagania, jakie powinien spełniać IOD;
  3. Obowiązki IOD
 16. Sankcje:
  1. Kryteria nakładania kar pieniężnych;
  2. Odwoływanie się od nałożonych kar pieniężnych.
 17. Najpopularniejsze naruszenia danych osobowych : opis oraz sposób należy zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą lub uszkodzeniem?

Cena szkolenia

1150 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 3.04.2018 r.
1190 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 4.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 1100 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-04-17 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe