Różnice międzykulturowe w relacji urzędnik – klient

1. PSYCHOLOGIA RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH

• wymiary kulturowe – typologia• kultura, a emocje: różnice kulturowe w ekspresji i percepcji mimicznej, reguły okazywania emocji

• szok kulturowy – odmienne zachowania nie tylko w komunikacji i jak sobie z nimi radzić

• jak wykorzystać rodzaje dystansu u człowieka i jego percepcję w różnych kulturach

2. RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE, A ZACHOWANIA W URZĘDZIE

• rola uprzedzeń i stereotypów

• znaczenie statusu społecznego, hierarchii władzy i okazywania szacunku

• elementy etykiety, protokołu i dobre obyczaje

3. PRAWA I OBOWIĄZKI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

4. KOMUNIKACJA W OBSŁUDZE PETENTA ZAGRANICZNEGO

• zasady dobrej komunikacji i budowania relacji z klientem

• poznanie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na komunikację

• skuteczna obsługa klienta z użyciem sprawdzonych technik komunikacyjnych

• definiowanie potrzeb klienta i umiejętność dostosowania modelu współpracy z klientem zagranicznym

Cena szkolenia: 670 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwa kawowa
  • Materiały poszkoleniowe
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-05 Adres:

Zakopane

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe