RPO: kluczowe aspekty przygotowania projektu – cele, wskaźniki, kwalifikowalność

Czy wiesz, że…
…cele, wskaźniki i kwalifikowalność – to fundamenty projektu. Jeśli nie zostaną one prawidłowo zaplanowane, ryzyko zwrotu środków zajrzy w oczy Beneficjenta przy pierwszej kontroli.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania projektów w ramach RPO, czyli poznanie nowych zasad tworzenia projektów oraz ponoszenia i rozliczania wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020.

Odbiorcy szkolenia
Osoby zajmujące się projektami unijnymi w ramach RPO.

Po szkoleniu…
Będziesz wiedział, jak zminimalizować ryzyko zwrotu środków unijnych.

 

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowa filozofia programowania na lata 2014-2020
 Cele tematyczne a cele projektu w ramach RPO
 Wskaźniki a nieprawidłowość w projekcie
2. Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO 2014-2020
 Matryca logiczna kwalifikowalności
 Ramy czasowe kwalifikowalności
 Ocena kwalifikowalności wydatku
 Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
 Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku)
 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia) a dochód po ukończeniu realizacji projektu
 Roboty budowlane
 Środki trwałe – zakup czy amortyzacja
 Podatek od towarów i usług
 Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
 Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
 Uproszczone metody rozliczania wydatków
 Wydatki niekwalifikowalne
3. Kontrola projektów – zmiany w podejściu do kontroli, w tym kontroli trwałości
4. Dyskusja i konsultacje z trenerką

TRENER:

Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Cena zawiera: Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem 110 punktów w Programie Premiowym APEXnet

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-24 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe