Skuteczna prezentacja w projekcie

Rozwój umiejętności przedstawienia dobrej, interesującej, efektownej, a przez to efektywnej prezentacji produktu, usługi, projektu, poprzez doskonalenie umiejętności poprawnego wyrażania myśli, używania poprawnej polszczyzny, wykorzystanie siły komunikatów niewerbalnych, a także ćwiczenie umiejętności nawiązywania kontaktu z grupą, przełamywanie barier komunikacyjnych oraz efektywne korzystanie z pomocy wizualnych. Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • rozpoznać swoje słabe i mocne strony podczas wystąpień publicznych,
 • używać poprawniejszych i czytelniejszych struktur językowych,
 • modulować głos,
 • używać odpowiedniej do sytuacji intonacji,
 • skutecznie dobierać argumenty,
 • dobrze współpracować z różnymi typami audytorium,
 • lepiej pokonywać stres przed liczniejszym audytorium,
 • przygotować i wykonać atrakcyjną i efektywną prezentację.

.

Szkolenia mają formę warsztatów, podczas których uczestnicy poznają i ćwiczą zdobywane umiejętności. Podczas zajęć uczestnicy uczestniczą w mini wykładach, ale również analizują studium przypadku, omawiają i wspólnie rozwiązują problemy, odgrywają role. Ważnym elementem zajęć są gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników.


UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 1599 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-01-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe