Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych w 2014 r. Planowanie zamówień publicznych na rok 2015

Wprowadzenie

 1. Kiedy zobowiązanie jest zamówieniem publicznym?
 2. Jak odróżnić zamówienia od innych wydatków?
 3. Zasady poprawnego ustalenia wartości zamówienia w kontekście sprawozdawczości

Sprawozdawczość za 2014 r.

 1. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP
 • Ustalenie terminu udzielenia zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Umowy wieloletnie
 • Zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości
  • Zamówienia dodatkowe
  • Zamówienia uzupełniające
 • Umowy ramowe
 1. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro. Od czego należy zacząć?
 • Ustalenie terminu udzielenia zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Wartość zamówienia
 • Zakres sprawozdawczości
 • Wzór sprawozdania
 1. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych wyłączonych ze stosowanie PZP
 • Różne przykłady zamówień wyłączonych z PZP w sprawozdawczości
 • Dotacje w sprawozdawczości
 • Umowy dotyczące nieruchomości w sprawozdawczości
 1. Jak dokumentować zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy na potrzeby sprawozdawczości?
 2. Na czym polegasprawozdrawczość zamawiajacych sektorowych?
 3. Trudne elementy sprawozdania
 4. Osoby odpowiedzialne w zakresie sprawozdawczości. Jaki są konsekwencja za błędne sprawozdania?
 5. Obowiązki rejestracyjne

Planowanie zamówień na 2015 r.

 1. Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
 2. Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 3. Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
 • Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
 • Szacowanie wartości zamówień realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE
 • Szacowanie na przykładach
 1. Zamówienie nieprzewidziane w praktyce
 • Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
 • Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowan
 • Korekty planu zamówień publicznych
 1. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w planowaniu i szacowaniu wartości zamówień
Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-04 Adres:

Dolnoslaskie
Wrocław

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe