Studia podyplomowe na kierunku Administracja

Studia podyplomowe „Administracja” skierowane są zarówno do pracowników organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i nabyciem umiejętności niezbędnych w pracy w nowoczesnej administracji publicznej.

Studia podyplomowe „Administracja” w swej ofercie programowej odzwierciedlają interdyscyplinarność zagadnień i złożoność administracji publicznej, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych itd. W ofercie programowej są m.in. takie przedmioty jak zarządzanie publiczne, etyka czy komunikacja w administracji publicznej.

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych „Administracja” obejmuje ponad 190h zajęć, do prowadzenia których zaangażowano doświadczoną kadrę wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowcy akademiccy wspomagani będą przez praktyków posiadających doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Program studiów na stronie www.msap.uek.krakow.pl

Cena szkolenia: 4000 zł/dwa semestry zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2016-03-05 Adres:

Malopolskie
Kraków
Rakowicka 16
31-510

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe