studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej

Ukończenie naszych studiów ma być pomocne przede wszystkim w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej. Służyć temu będzie zdobywanie wiedzy w takich dziedzinach jak prawo i administracja publiczna, finanse publiczne i analiza kosztów i korzyści przedsięwzięć, gromadzenie i analiza informacji potrzebnych w podejmowaniu decyzji i identyfikacja problemów społecznych i gospodarczych. Kluczowym elementem kształcenia będzie przekazywanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej.

Kompetentny specjalista w zakresie administracji publicznej, kierujący zespołami ludzkimi, musi mieć też wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania, public relations i marketingu terytorialnego. Musi także sprawnie posługiwać się w sprawowaniu swojej funkcji różnymi narzędziami komunikacji, takimi jak: korespondencja służbowa, negocjacje, spotkania i narady, prezentacje i wystąpienia publiczne.

Program dwusemestralnych studiów ZAP obejmuje ponad 190 h zajęć, różne formy dydaktyczne: od wykładów poprzez konwersatoria do ćwiczeń i seminariów.

Atutem studiów podyplomowych ZAP jest baza wykładowców, tworzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także praktyków i ekspertów z wybranych dziedzin, w tym pracowników administracji publicznej.

Zarządzanie w administracji publicznej prowadzone przez MSAP UEK, zajęły czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu studiów podyplomowych dla pracowników samorządowych, wg miesięcznika „Forum Samorządowe”. Dane opublikowano w czerwcu 2014 r.

Cena szkolenia: 3950,00 zł zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-10-10 Adres:

Malopolskie
Kraków
Rakowicka 16
31-510

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe