System koncentracji materiału procesowego w procedurze cywilnej

WYKŁADOWCY

Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

PROGRAM

W PROGRAMIE:

 1. System koncentracji materiału procesowego obowiązujący w kodeksie postępowania cywilnego.
 2. Nowe obowiązki stron:
  • nakaz działań zgodnie z dobrymi obyczajami,
  • ciężar wspierania postępowania przez strony,
  • koncentracja postępowania w zakresie przytoczeń stron w pismach przygotowawczych.
 3. Nowe obowiązki sądu:
  • konieczność dokonywania pouczeń,
  • obowiązek dbania, aby strony przytaczały i uzupełniały materiał dowodowy,
  • obowiązek pomijania spóźnionych twierdzeń i dowodów.
 4. Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów stron.
 5. Stosunek postępowania cywilnego do ogłoszenia upadłości strony procesu.
 6. Likwidacja procedury gospodarczej i zmiany przepisów z tego faktu wynikające.
 7. Doprecyzowanie pojęcia "strony gospodarczej" na gruncie zmienionej ustawy z dnia 24 maja 1989 r. "o rozpoznawaniu spraw przez sądy gospodarcze".
 8. Prawidłowe rozróżnianie "sprawy gospodarczej" od "sprawy cywilnej".
 9. Inne istotne zmiany w procedurze cywilnej wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r.
 10. Ewentualne zmiany w zakresie formułowania zarzutów apelacyjnych po wejściu w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od dnia 3 maja 2012 r.
 11. Stosunek zmian do postępowań cywilnych w toku.

KOSZT UDZIAŁU:

700 zł + 23% VAT/os

System rabatowy dla stałych Klientów:

 • 10% dla Klientów Wolters Kluwer
 • 5% z tytułu zgłoszenia na szkolenie 2 i więcej osób z jednej firmy
 • 5% dla Klientów, którzy wzięli udział w szkoleniach Wolters Kluwer w 2013 r.
 • 6 osoba gratis z tytułu zgłoszenia na szkolenie 5 osób z jednej firmy

Uwaga: udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT.

Oświadczenie VAT – o finansowaniu ze środków publicznych – pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

 • serwis kawowy i lunch
 • materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-11-28 Adres:

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe