Szacowanie projektów metodą punktów funkcyjnych

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodą Punktów Funkcyjnych (ang. Function Points) pozwalającą na estymację rozmiaru prowadzonych projektów informatycznych. Uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które będą mogły być wykorzystane przy prowadzonych projektach informatycznych.

Wykorzystanie metod estymacji projektów pozwala na skuteczniejsze przygotowanie i prowadzenie projektu informatycznego. Zaletą metody punktów funkcyjnych jest możliwość oszacowania rozmiaru tworzonego oprogramowania na wczesnym etapie życia Systemu Informatycznego, jeszcze przed wyborem konkretnej technologii informatycznej. Pozwala to na skuteczniejsze planowanie i harmonogramowanie, a także na bardziej efektywną ocenę postępu prac i zarządzenie ryzykiem. Znajomość Metody Punktów Funkcyjnych posłuży zarówno przy przedsięwzięciach polegających na stworzeniu zupełnie nowego Systemu Informatycznego jak i wprowadzających zmiany do już istniejących Systemów. Dodatkowo po oszacowaniu rozmiaru projektu pozwala na wprowadzenie miar efektywności zespołów projektowych, a przez to zwiększy wiedze na temat kosztów i wydajności.


UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 1476 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-04-02 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe