Udzielanie zamówień publicznych w oświacie

Czy wiesz, że…
… większość Zamawiających samodzielnie utrudnia sobie udzielanie zamówień publicznych wdrażając wewnętrzne skomplikowane procedury pomimo braku takiego obowiązku w przepisach prawa.


Cel szkolenia
Poznanie najważniejszych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień charakterystycznych dla placówek oświatowych.


Odbiorcy szkolenia

  • pracownicy placówek oświatowych
  • osoby przygotowujące regulaminy wewnętrzne udzielania zamówień publicznych

Po szkoleniu
Z łatwością rozróżnisz, jakie są tak na prawdę obowiązki przy udzielaniu zamówień publicznych, a jakie wyłącznie prawa i możliwości, które mogą być stosowane fakultatywnie.

PROGRAM:

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Sposoby ustalenia wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień, planowanie zamówień
Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienia związane z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Zamówienia na żywność, dowóz dzieci, zakup węgla i koksu do szkół
Ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
Przypadki dopuszczające użycie znaku towarowego, patent lub pochodzenia

   KRYTERIA OCENY OFERT

Obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych
Kryteria wymierne i niewymierne
Przypadki dopuszczające stosowanie kryterium najniższej ceny

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO

    Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
-Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
-Akty wewnętrzne
– Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
-Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
    Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy,
Umowy z wykonawcą
– Zakres stosowania umów w formie pisemnej
-Zmiany umowy
-Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Obowiązki wynikające z zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości

TRENER:

Łukasz Czaban
 Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
 W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
 Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
 Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

 Cena zawiera
Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”
Materiały szkoleniowe
Lunch i poczęstunki w przerwach
Dostęp do EDUstrefy
Certyfikat z hologramem
Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-30 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe