UMOWY MIĘDZYNARODOWE – WARSZTATY

 

Zawieranie i stosowanie umów międzynarodowych

 

zajęcia praktyczne (warsztaty)

 

 

 

Prowadzący: doc. dr Jarosław Sozański, b. radca ministra spraw zagranicznych, uczestnik procesu negocjacyjnego, nauczyciel akademicki, autor licznych przedmiotowych publikacji

 

 

 

Tematyka:

 

1. Podstawowe pojęcia i regulacje (konwencje, ustawa i rozporządzenie o umowach międzynarodowych). Rodzaje umów międzynarodowych. Podmioty (zdolność traktatowa). Stosowanie umów: praktyka polska (ważniejsze słabości)  i ważniejszych państw. – Samodzielne przygotowanie i dyskusja na pierwszych zajęciach. Prezentacja przykładów umów. Ważniejsze źródła: J. Sozański, Prawo traktatów – zarys współczesny (PWN Iuris 2009 i n; A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2014. 2 godziny

 

 1. Etapy zawierania umów międzynarodowych w realiach polskich: 1 – ustalenie

 

potrzeby zawarcia oraz tematu (zakresu i rodzaju) umowy (z uzasadnieniem i skutkami), a nadanie temu formalnego kształtu; 2 – ustalenie resortu odpowiedzialnego, negocjatorów oraz instrukcji negocjacyjne (poufna, ze wskazaniem zakresu ustępstw); negocjacje (etapy); 3 – języki umowy a jeżyki negocjacji (ew. przystępowanie do zawartych umów); 4 – przyjęcie i parafowanie tekstu umowy oraz jej podpisanie (organizacja uroczystości); 5 -zatwierdzenie  lub ratyfikacja umowy (w tym ew. tłumaczenie umowy a jej język obowiązujący – płaszczyzna krajowa i międzynarodowa); 5 – wejście w życie umowy i jej stosowanie (bezpośrednie, przedustawowe, inne), a możliwości korekt; 6 – błędy i inne przyczyny oraz tryb nieważności; 7 – wygasanie umów (rodzaje), w tym po ich wypowiedzenie, a ew. późniejsze skutki. 10 – 14 godzin zajęć praktycznych, w tym tworzenie dokumentów i realizacja przyjętych standardów.

 

 1. Umowy w Unii Europejskiej oraz w Radzie Europy (samorządy). Czy umowy mogą kolidować lub kolidują z Konstytucją albo Traktatami.  2 godziny.

 2. Wzajemna ocena przez słuchaczy umów przygotowanych przez nich według ustalonych instrukcji (w domu) oraz prezentacja tego na zajęciach, a także podsumowanie zajęć. 2 godziny

   

  Metody i pomoce dydaktyczne: Warsztaty wymagają od słuchaczy pracy i zaangażowania (postawy bierne są kontraproduktywne). Przed pierwszymi zajęciami słuchacze otrzymają program zajęć i wykaz literatury (do  całości) oraz opracowanie skrótowe pierwszego tematu i pozycje do 1. zajęć (do zapoznania). Prowadzący będzie demonstrował autentyczne umowy i inne dokumenty oraz omawiał na ich przykładzie poszczególne zagadnienia (w tym etapy powstawania i stosowania umów), wskazując także na występujące w nich słabości i błędy. Zwróci uwagę na normy prawne i sposoby oraz niuanse ich implementacji. Wszystkie zajęcia będą interaktywne. Na każde spotkanie wymagane będzie wcześniejsze przygotowanie słuchaczy, w tym opracowanie odpowiednich projektów dokumentów. Obok ocen i uwag efektów tych przygotowań przez prowadzącego,  podobnych ocen dokonają wcześniej słuchacze. Na końcu zajęć przeprowadzony będzie krótki sprawdzian, Na stronie biura wszyscy będą mogli sprawdzić swą wiedzę w specjalnym teście. Obok wyniesionej wiedzy w posiadaniu słuchaczy pozostanie sporo ciekawych materiałów praktycznych, które można skompletować w postaci pliku lub wydruku (broszury).

   

Przydatność: W sferze publicznej i prywatnej umowy międzynarodowe odgrywają istotną rolę. Ale są często opacznie rozumiane, i niezbyt poprawnie stosowane.

 

Więcej na: http://www.cityschool.pl/?page_id=346

Cena szkolenia: 700 zł netto + 23% Vat zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-10-22 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Aleje Jerozolimskie 44/1029
00-024

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe