VAT w Jednostce Samorządu Terytorialnego

Cel główny:

– Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania podatku VAT. Pozyskana wiedza pozwoli na zmniejszenie wydatków majątkowych. W ramach warsztatów zostanie omówiona problematyka rozliczania podatku VAT w odniesieniu do inwestycji komunalnych oraz wydatków bieżących. Uwzględniona zostanie również kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych ze środków UE

Cele szczegółowe:

– Pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania podatku VAT oraz mechanizmów jego rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego
– Sprawna identyfikacja obszarów, w których możliwe jest odzyskanie podatku naliczonego
– Umiejętność występowania o interpretacje indywidualne w sprawach związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług
– Praktyczna umiejętność z zakresu kontroli podatkowej prowadzonej
– w stosunku do podmiotów, w których wystąpiła znaczna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

Cena szkolenia: 2079 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały poszkoleniowe
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
02-001
Al. Jerozolimskie 81 81

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe