Warszawa, 01-02.12.2014: Windykacja międzynarodowa – odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów windykacyjnych w firmach, które mają swoich dłużników poza granicami Polski.

Celem zajęć jest wskazanie możliwości dochodzenia należności od firm zagranicznych oraz osób fizycznych przebywających za granicą.

W szczególności omówimy:

 • podstawy prawne, organy właściwe i konieczne dokumenty,
 • ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą,
 • zagadnienia pomocy sądowej za granicą, zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych.

Dzień I

 1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.
   

  1. Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.
    
  2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą.
    
  3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności:
    

   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006r. Z 12 grudnia 2006r. ustanawiające europejskie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,
   • Rozporządzanie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007r. Ustanawiające europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń,
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004r. W sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,
   • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000r.w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania  w sprawach cywilnych i handlowych,
   • Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Lugano 16 września 1988r.
     
  4. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
    

   • Wybór podstawy prawnej,
   • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
     
  5. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
    
  6. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

Dzień II

 1. Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.
   

  1. Ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą.
  2. Wymagania formalne dla poszczególnych podstaw prawnych zgodnie z którymi dochodzimy należności.
    
 2. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych:
   

  1. Dyrektywa rady nr 2003/8/WE z 27 stycznia 2003r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości  w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.
  2. Konwencja haska dotycząca procedury cywilnej z 1 marca 1954r.
  3. Konwencja o ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, Haga 25 październik 1980 r.
  4. Umowy dwustronne.
    
 3. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

www.jgt.pl/szkolenia/windykacja_miedzynarodowa_1404wmw

Cena szkolenia: 1190 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2014-12-01 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe