Warsztaty eksperckie IOD – Doskonalenie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Warsztaty skierowane są do osób, które wkrótce zostaną wyznaczone do pełnienia funkcji IOD lub inspektorów zajmujących się tematem ochrony danych osobowych od niedawana, którzy chcieliby usystematyzować posiadaną już wiedzę w zakresie wykonywania zadań IOD określonych w RODO.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w organizacji, a praktyczne ćwiczenia umożliwią zapoznanie się z najważniejszymi czynności wykonywanymi przez IOD.

Forma prowadzenia warsztatów pozwala na udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z wykonywaniem zadań IOD oraz procesami przetwarzania danych osobowych.  Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie
z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.

Warsztaty prowadzone  przez twórcę programu warsztatów, specjalistę – praktyka, Prezesa ENSI p. Macieja Byczkowskiego, posiadającego ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełni także, w ramach outsourcingu, funkcję IOD w podmiotach różnych branż w Polsce. Więcej informacji nt prowadzącego znajduje się na stronie http://csiod.ensi.net/prelegenci.html

Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.

 

Zapraszamy!      

Cena szkolenia: 1400 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-02-27 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jana Pawła II 34
00-141

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe