Windykacja wierzytelności – Praktyczne aspekty oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach w 2013 r.

Szkolenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

Windykacja wierzytelności>>>

Ważnym elementem szkolenia jest omówienie obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (weszła w życie w dniu 3 maja 2012 r.) w zakresie dotyczącym aspektów procesowych związanych ze skutecznym odzyskiwaniem należności.

Szkolenie składa się z analizy dwóch bloków tematycznych. W pierwszym omówiona została nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (weszła w życie w dniu 3 maja 2012) . Zakres tematyczny obejmuje zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Natomiast druga część dotyczy problematyki skutecznego procesu windykacji należności.

Wszystkie zagadnienia omawiane będą na przykładach z praktyki. Skoncentrujemy się na tematach budzących wątpliwości, dlatego że pokazane zostały praktyczne sposoby ich rozwiązania, bazujące na przepisach prawa i bardzo bogatej wiedzy praktycznej wykładowcy. Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w tym wskazując jakie konsekwencje wynikają z wprowadzonych zmian i jak skutecznie poprowadzić windykację aby odzyskać należności bez potrzeby uruchamiania postępowania sądowego.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych w ujęciu praktycznym poprzez analizę kazusów i przykładowych wzorców umownych.
 • Analiza zagadnień dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy timesharingu.
 • Uzyskanie wiedzy zgodnej z obowiązującym stanem prawnym.
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków egzekucyjnych i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji sądowej.

Szkolenia polecamy dla:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników działów windykacji oraz działów prawnych,
 • właścicieli firm mających problem ze skutecznym odzyskaniem należności.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów

Program szkolenia:

I. Windykacja należności

 1. Ocena poziomu ekonomicznej opłacalności w procesie ściągania wierzytelności – audyt wierzytelności
  • Ocena charakteru prawnego wierzytelności
  • Rodzaje dochodzonych wierzytelności i charakterystyka prawna ich dochodzenia
   • wierzytelności pieniężne
   • wierzytelność, której świadczenie ma charakter niepieniężny
  • Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności
  • Weryfikacja terminu przedawnienia wierzytelności
  • Ocena kosztów sądowego dochodzenia należności
   • wysokość wpisu sądowego
   • koszty zastępstwa procesowego
  • Ocena horyzontu czasowego dochodzenia wierzytelności
  • Wpływ zawieranych kontraktów handlowych (popełnianych w nich błędów)  na obniżenie (pozbawienie) skuteczności prowadzonej windykacji
  • Skuteczne sposoby skłonienia dłużnika do zapłaty należności bez konieczności wszczynania przymusowego postępowania sądowego i egzekucyjnego
 2. Poszukiwanie majątku dłużnika przez wierzyciela
  • Weryfikacja stanu majątku dłużnika
   • ocena rodzaju i wartości nieruchomości dłużnika
    • weryfikacja dłużnika w Urzędzie Miasta Wydział Geodezji
    • weryfikacja dłużnika w Sądzie – Wydział Ksiąg Wieczystych
   • ocena rodzaju i wartości rzeczy ruchomych będących własnością dłużnika
    • weryfikacja własności pojazdów mechanicznych należących do dłużnika
    • weryfikacja własności innych rzeczy ruchomych
   • ocena charakteru pracy wykonywanej przez dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
    • weryfikacja dłużnika w rejestrach przedsiębiorców: Ewidencja Działalności Gospodarczej lub przed KRS
    • weryfikacja dłużnika u Pracodawcy
 3. Proces dochodzenia wierzytelności
  • Charakterystyka postępowań o zapłatę
   • postępowania w trybie zwykłym
   • postępowania odrębne
    • warunki prowadzenia postępowania nakazowego i jego skutki prawne
    • warunki prowadzenia postępowania upominawczego i jego skutki prawne
  • Porozumienia kompensacyjne wraz z oceną ich zasadności
  • Potrącanie wierzytelności
   • potrącanie wierzytelności przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego
   • potrącenie, jako czynność procesowa
 4. Sposoby zabezpieczania wierzytelności
  • zastaw
  • zastaw rejestrowy
  • weksel
  • ustanowienie hipoteki
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • poddanie się egzekucji
  • Krajowy Rejestr Długów – jako narzędzie wspomagające dochodzenie wierzytelności oraz weryfikujące podmiot starający się zaciągnąć zobowiązanie.

II. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

 1. tytuł wykonawczy – czy nowe brzmienie przepisu zmienia istotę tytułu skarga na czynności w przypadku zaniechania czynności
 2. sytuacja wierzyciela w razie zbiegu egzekucji
 3. zmiana art. 801 k.p.c – fakultatywny charakter wezwania komornika
 4. wyjawienie majątku
 5. nowy wymiar grzywny w sytuacji odmowy udzielenia informacji komornikowi oraz w sytuacji niewłaściwego zachowania się osoby, która przeszkadza w podejmowanych czynnościach
 6. zmiany w zakresie zbiegu egzekucji
 7. rozszerzenie zakresu tytułu wykonawczego zobowiązującego do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia (art. 791 k.p.c)
 8. postanowienie komornika o kosztach
 9. sądowe określenie kwoty, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb
 10. egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie, licytacja, ogłoszenia o licytacji
 11. wykreślenie przez komornika wpisu ostrzeżenia o toczącej się egzekucji
 12. strona Krajowej Rady Komorniczej – miejsce publikacji obwieszczeń o licytacji.

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
 • Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Dwie przerwy kawowe – w każdym dniu
 • Smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w centrum Warszawy, ale możemy zaproponować również inne hotele na nocleg.
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Państwu nasz Opiekun szkolenia

Anna Sendorek

asendorek@avenhansen.pl

515 212 451, 12 399 41 90

Cena szkolenia: 1082 zł W cenie szkolenia:
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały poszkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-05 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe