WPŁYW REFORMY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO NA ZADANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W PIONIE CYWILNYM – ZMIANY Z 21 SIERPNIA 2019 I 7 LISTOPADA 2019.

 

 

Inne terminy:

20.03.2020 GDAŃSK

Cel szkolenia i program

 

I. Nowelizacja procedury cywilnej w zakresie pracy sekretariatów sądowych – zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 roku i od 7 listopada 2019 roku;

 

1) nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości;

 

2) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy;

 

3) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony;

 

4) komunikacja ze stronami;

 

5) nowe zasady doręczania pism procesowych;

 

6) zmiany w uzasadnianiu orzeczeń – wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, opłata i zakres;

 

7) wniosek o wyłączenie sędziego;

 

8) wniosek o sprostowanie wyroku;

 

9) postępowanie odwoławcze: apelacja, zażalenie, skarga na czynności referendarza;

 

II. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 

1) nowe stawki opłat sądowych;

 

2) nowe stawki opłat kancelaryjnych;

 

III. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:

 

1) zmiana katalogu spraw pilnych;

 

2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw;

 

3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego powierzania upoważnionym pracownikom, zarządzanie stanowiskami urzędniczymi w sądach powszechnych;

 

4) wprowadzenie formy elektronicznej w korespondencji sądowej – przesyłanie scanów tradycyjnych dokumentów jako forma priorytetowa komunikacji;

 

5) postępowanie z dowodami rzeczowymi – odformalizowanie zasad;

 

6) możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu;

 

7) System Losowego Przydziału Spraw – reguła rozpoczęcia przydziału spraw w sytuacji powrotu sędziego z nieobecności i niedostatecznej wielkości referatu przed zakończeniem nieobecności.

 

IV. Czynności pracowników sekretariatów sądowych w świetle Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:

 

1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji – tryb postępowania
z korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail;

 

2) akta – zakładanie i prowadzenie akt sądowych, techniki scalania dokumentacji tworzącej akta sprawy sądowej, przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie i kwalifikacja akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego;

 

3) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, wprowadzenie do katalogu wykazu skarg nadzwyczajnych,

 

V. Podsumowanie

 

– Dyskusja

 

– Pytania

 

– Zaświadczenia

 

Prowadzący

 

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości.
W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

 

Szczegóły organizacyjne

 

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

 

Koszty:

 

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto)

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

 

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 499 zł + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-16 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe