XIV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

 3 powody, by wziąć udział w ZJEŹDZIE

-Uczestnicy: liderzy zamówień publicznych w Polsce

-Dyskusja 10 ekspertów zamówień publicznych: Praktycy & Prawnicy

-Wyższy poziom zamówień publicznych

 

Program
DZIEŃ I

 • PANEL DYSKUSYJNY – „ Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2016 – rewolucja czy farsa?”

  Dyskutanci: Grzegorz Czaban (moderator), Ewa Wiktorowska, Łukasz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Damian Michalak, Włodzimierz Dzierżanowski, Piotr Wiśniewski, Michał Rogalski oraz zaproszeni goście

 • Damian Michalak

  Prawo zamówień publicznych a umowy cywilne

 • Ewa Wiktorowska

  Podstawy wykluczenia i kryteria kwalifikacji wykonawców po nowemu

 • Ewarsyt Kowalczyk

  Wpływ nowych regulacji dotyczących zamówień publicznych na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DZIEŃ II

 • Ewa Marcjoniak

  Partnerstwo innowacyjne, nowy tryb udzielenia zamówień wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 24.02.2014 r. w spr. zamówień publicznych

 • Łukasz Czaban

  Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Grzegorz Czaban

  Jednolity europejski dokument zamówienia – czynnik odformalizowania procedury oceny wykonawcy, czy powód wydłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

 

TRENERZY:
Grzegorz Czaban,
Łukasz Czaban,

Ewaryst Kowalczyk,
Ewa Marcjoniak,
Ewa Wiktorowska,
Michał Rogalski,
Damian Michalak,
Piotr Wiśniewski,
Włodzimierz Dzierżanowski

Cena zawiera
Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”
Materiały szkoleniowe
Lunch i poczęstunki w przerwach
Dostęp do EDUstrerfy
Certyfikat z hologramem
Punkty w Programie Premiowym APEXnet
UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 1190 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-19 Adres:

Mazowieckie
Warszawa, Hotel Novotel

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe