XVIII edycja ogólnopolskiej konferencji “Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb.”

Współdziałanie w kryzysie – komunikacja i kooperacja to jedno z podstawowych wyzwań, przed którym stoją służby mundurowe i administracja publiczna. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. Specyfika zarządzania kryzysowego polega przede wszystkim na niezawodnej łączności, umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu, ciągłym doskonaleniu systemu jakościowego rozpoznawania zagrożeń, oraz dobrej organizacji personelu. Sprawne działanie administracji publicznej / samorządowej, oraz służb mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie.

 

Strona wydarzenia >>>

 

Program wydarzenia >>>

 

Bezpłatny udział – rejestracja >>>

 

 W tegorocznym komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się:  
Komenda Głowna Policji,
Związek Miast Polskich,
Związek Powiatów Polskich,
Polski Związek Pracodawców Ochrona.

 

 

Podczas konferencji wysłuchać można wielu ciekawych wykładów m.in:

“Ciągłość działania organów zarządzania kryzysowego w ujęciu systemowym.”
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel, p.o. Kierownika, Zakład Inżynierii Ciągłości
Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

“Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania.”
mjr Tomasz Szczepocki, Starszy Specjalista, Biuro Informatyki i Łączności,
Służba Więzienna

“Zarządzanie kryzysowe – portfolio produktów w obszarze bezpieczeństwa publicznego.”
Paweł Pręcikowski, Dyrektor działu Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne,
Hexagon Safety & Infrastructure

Temat w opracowaniu
Radomir Korsak, Niezależny Ekspert

“Usuwanie i organizacja przechowywania pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, w których stwierdzono w czasie kontroli drogowej uchybienia w zakresie bezpieczeństwa przewozu lub wymogów technicznych.”
ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik, Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Temat w opracowaniu
Przedstawiciel firmy Hertz Systems Sp. z o.o.

“Elastyczne rozwiązania łączności wspierające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym.”
Przedstawiciel firmy Covertech Sp. z o.o.

“Potencjał amatorskiej służby radiokomunikacyjnej. Współpraca Mazowieckiej
Amatorskiej Sieci Ratunkowej z BBZiK w Warszawie.”
dr inż. Hubert Anysz, Zastępca Koordynatora MASR PZK, Polski Związek Krótkofalowców

“Przykłady wykorzystania bezzałogowych systemów latających jako wsparcie procesu
decyzyjnego w zarządzaniu kryzysowym.”
bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, Kierownik Działu Samodzielnych Ekspertów, Centrum Dronów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Spotkanie zakończy panel dyskusyjny na temat współdziałania w kryzysie – komunikacji i kooperacji służb mundurowych i administracji publicznej.

Partnerem Złotym wydarzenia jest: Veracomp S.A.
Partner Brązowym: Hexagon Safety & Infrastructure
Partnerami: Hertz Systems Sp. z o.o, Covertech Sp. z o.o.

Program spotkania >>>

 

Bezpłatny udział – rejestracja >>>

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy kadrę zarządzającą:
– wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego,
– funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków,
– koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby ratownicze chemiczne, radiacyjne.

Cena szkolenia: bezpłatne dla wskazanej grupy zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwa kawowa
Data: 2018-02-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe