ZAKŁADANIE I PROWADZENIE AKT ORAZ PRZEKAZYWANIE DO ARCHIWUM W ŚWIETLE REGULACJI DOTYCZĄCYCH BIUROWOŚCI I ARCHIWIZACJI AKT SĄDOWYCH: ZAKŁADANIE AKT SĄDOWYCH, PROWADZENIE AKT SĄDOWYCH, PRZEKAZYWANIE AKT DO ARCHIWUM I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI W SĄDACH.

Inne terminy

30.03.2020 Warszawa

27.04.2020 POZNAŃ

Cel szkolenia i program

 

Szkolenie w zakresie stosowania przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, instrukcji kancelaryjnej oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowego
i archiwizacji dokumentacji w sądach

 

Cel szkolenia: wykonywanie czynności kancelaryjnych w Sądzie,  zapoznanie pracowników z zasadami stosowania przepisów i obiegu dokumentów oraz prowadzenia i przechowywania akt sądowych i dokumentacji w Sądzie, zgodnie  z przepisami.

 

I. Podstawowe definicje – akta sprawy, archiwum zakładowe, archiwum państwowe, dokument, dokumentacja, składnica akt;
II. Zakładanie akt: – zarządzenie wstępne, rodzaje akt, rejestracja sprawy, sygnatura akt, okładki akt, łączenie dokumentów, numerowanie akt;
III. Prowadzenie akt: – przepisy dotyczące prowadzenia akt, karta przeglądowa, kolejność dołączania dokumentów, techniki scalania dokumentacji tworzącej akta sprawy sądowej, przedstawianie pism przewodniczącemu wydziału i sędziemu referentowi, akt spraw rozpoznawanych łącznie, akta spraw rozpoznawanych oddzielnie (rozłączonych), tomy akt, akta zastępcze, doręczenia, pisma dotyczące czynności nadzorczych, przedmioty załączone do akt sprawy, protokół, protokół elektroniczny – zapis na nośniku informatycznym, udostępnianie akt sądowych, udzielanie informacji i wydawanie dokumentów na podstawie akt sądowych;
IV. Przekazywanie akt do archiwum – przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie i kwalifikacja do kategorii, ułożenie akt w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, przekazywanie do archiwum zakładowego, przekazywanie do archiwum państwowego, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych;
V. Zagadnienia i zarządzanie związane z pozostałą dokumentacją
w sądach:
 – zarządzanie dokumentacją, obieg korespondencji i załatwianie spraw w systemie tradycyjnym i systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), rodzaje systemów kancelaryjnych, podział dokumentacji na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, instrukcja kancelaryjna, przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego, rzeczowy wykaz akt;

 

VI. Instrukcja archiwalna – archiwum zakładowe i składnica akt, przyjmowanie dokumentacji, materiały archiwalne – kategoria A, dokumentacja niearchiwalna – kategoria B, ochrona danych osobowych, brakowanie i niszczenie dokumentacji, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
VII. Akty prawne – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje;

 

VIII. Podsumowanie – pytania, zaświadczenia

 

Prowadzący

 

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości.
W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

 

Szczegóły organizacyjne

 

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

 

Koszty:

 

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

 

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 499 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-12 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe