Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – „wolna amerykanka” czy „miniprzetarg”

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest kompleksowe omówienie sposobów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Po szkoleniu będziesz wiedział, jak bez trudu i przy minimum formalności udzielać zamówień publicznych do 30 tys. euro.

 Odbiorcy szkolenia

– kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
-pracownicy działów zamówień publicznych
– pracownicy merytoryczni

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
Jak organizować zamówienia publiczne do 30 tys. euro?
1. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
 Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp
 Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 30 tys. euro
2. Ile swobody? Ile ograniczeń? Organizacja zamówień publicznych do 30 tys. euro
 Regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro – najczęstsze błędy
 Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 tys. euro?
 Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro
 Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro
 Przetargi wg Kc w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro
 Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro
3. Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie z zamówień publicznych do 30 tys. euro
 Rejestrowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości
 Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
 Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
 Aneksowanie umów a sprawozdawczość
 Umowy a faktury i rachunki
Czy w zamówieniach do 30 tys. euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?
1. Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
2. Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 tys. euro
3. Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
4. Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 tys. euro
5. Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 tys. euro
6. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 tys. euro
7. Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki
Jak zawierać umowy w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro
1. Na czym polega pisemność umowy?
2. Najważniejsze postanowienia
3. Kary umowne
4. Forma umowy

TRENER:

Ewaryst Kowalczyk
Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

Cena zawiera: Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych” Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Certyfikat z hologramem 110 punktów w Programie Premiowym APEXnet

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-20 Adres:

Malopolskie
KRAKÓW
Chopin Hotel Cracow Przy Rondzie 2

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe