Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego szczegółowo i w praktyczny sposób omówione zostaną kwestie związane z zamówieniami publicznymi na prace projektowe i roboty budowlane. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, która pozwoli im w sprawny i efektywny sposób realizować inwestycje budowlane.
 

Dzień I

 1. Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru w procesie budowlanym w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych, opis kwalifikacji i wymaganych uprawnień
 2. Wybrane zagadnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
 • dokumentacja projektowa
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • program funkcjonalno-użytkowy
 1. Wymagania w stosunku do wykonawcy biura projektów
 2. Definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w prawie zamówień publicznych, odrębności w stosunku do prawa budowlanego – przykłady
 3. Agregowanie zamówień na projektowanie, nadzór inwestorski i roboty budowlane
 4. Obliczanie wartości zamówienia kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych

Dzień II

 1. Rodzaje wynagrodzeń, które mogą być stosowane w umowach na roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego
 2. Warunki umów na roboty budowlane nieistotne i istotne zmiany umowy
 3. Przykłady ustaleń umowy na roboty budowlane na podstawie wzorca umowy przygotowanego przez UZP
 • zakres umowy
 • dopuszczalne zmiany, aneksy
 • rozliczanie robót zamiennych
 • podwykonawstwo z uwzględnieniem nowelizacji;
 • waloryzacja
 • inne postanowienia
 1. Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających
 2. Rozliczanie zamówień dodatkowych i uzupełniających
 3. Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków
 4. Pytania i odpowiedzi

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-10 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181b

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe