ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 
 
    

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
– SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
WARSZAWA (CENTRUM) 18 – 19.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00
Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25

 

sala g bufet sala f

ADRESACI SZKOLENIA

Zamawiający i wykonawcy:

 

   •     pracownicy działów zamówień publicznych,

 

   •     kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 

   •     pracownicy komórek kontrolnych i audytowych

 

   •     koordynatorzy projektów unijnych

 

   •     pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką  zamówień publicznych

 

CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym:

 

1. Omówienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych ich konsekwencji dla zamawiających i wykonawców. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.

 

2. Przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

 

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).

 

UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE odpowiadające na pytania m.in.

 

czy wykonawca może powołać się na potencjał innego podmiotu dopiero na etapie uzupełnienia dokumentów,

 

czy wykonawca może powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, w przypadku gdy faktycznie nie uczestniczył w realizacji zamówienia.

 

METODA

 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

WYKŁADOWCA

 

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.   Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 

   •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),

 

   • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,

 

   • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

 

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 

   • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,

 

   • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

1.Najważniejsze zmiany w systemie zamówień publicznych i ich praktyczne konsekwencje, w tym:

 

·         Wyłączenia stosowania ustawy, w tym na usługi prawne, kredyty i pożyczki,

 

·         Obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,

 

·         Zmiana obliczania terminu kończącego się w sobotę,

 

·         Zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, w tym wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,

 

·         Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu, w tym ustalenie maksymalnego poziomu obrotu, konflikt interesów wykonawcy, specjalne warunki dla konsorcjów,

 

·         Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning, wykluczenie wykonawcy za udział w zmowie przetargowej,

 

·         Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

 

·         Wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,

 

·         Dokumenty składane przez wykonawców w świetle nowego rozporządzenia,

 

·         Obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,

 

·         Oferty częściowe, w tym obowiązek określenia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części,

 

·         Zmiany w istniejących trybach, w tym skrócenie terminów składania ofert w postępowaniach powyżej progów unijnych, zmiany w przesłankach wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,

 

·         Tzw. zamówienia in-house, czyli udzielanie zamówień podmiotom powiązanym z zamawiającym,

 

·         Zmiany dotyczące otwarcia ofert,

 

·         Zmiany w doborze kryteriów oceny ofert, w tym, nowe przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,

 

·         Tzw. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria usług związana z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, istotna liberalizacja zamawiania usług,

 

·         Zmiany zasad aneksowania umów, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej,

 

·         Rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,

 

·         Możliwość uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu,

 

·         Elektronizacja zamówień publicznych.

 

2.Opis przedmiotu zamówienia:

 

·         opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę,

 

·         opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego – jakie konsekwencje może mieć wadliwa definicja ofert równoważnych.

 

3.Szacowanie wartości zamówienia, w tym podział zamówienia na części:

 

·         praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,

 

·         czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,

 

·         problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,

 

·         problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,

 

·         jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,

 

·         czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

 

4.Formułowanie kryteriów oceny ofert:

 

·         niedookreślone,

 

·         dyskryminujące kryteria.

 

5.Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 

·         proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,

 

·         warunek niejednoznaczny – czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,

 

·         warunki stawiane konsorcjum.

 

6.Wybór trybu postępowania:

 

·         zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, 

 

·         zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji,

 

·         zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowania – problem istotnej zmiany warunków zamówienia,

 

·         przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

 

7.Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów:

 

·         w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,

 

·         czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą?

 

·         zobowiązanie warunkowe innego podmiotu,

 

·         powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,

 

·         treść zobowiązania innego podmiotu.

 

8.Uzupełnianie dokumentów:

 

·         przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność,

 

·         katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,

 

·         uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,

 

·         ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,

 

·         treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów,

 

·         uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego,

 

·         zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

 

9.Wadium, w tym:

 

·         termin wnoszenia wadium w pieniądzu,

 

·         typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,

 

·         wadium wniesione przez podmiot trzeci.

 

 10.Termin związania ofertą:

 

·         czy można zawrzeć umowę po jego upływie?,

 

·         jakie są konsekwencje sytuacji, gdy w chwili wyboru oferty wykonawca nie jest już nią związany?

 

 11.Odrzucenie oferty:

 

·         niezgodność z ustawą, w tym brak oświadczenia o obowiązku podatkowym w zakresie VAT,

 

·         niezgodność treści oferty z treścią siwz, w tym poprawianie omyłek w ofertach,

 

·         rażąco niska cena,

 

·         wykonawca niezaproszony do składania ofert,

 

·         błąd w obliczeniu ceny – konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO,

 

·         brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

CENA SZKOLENIA

899 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 4.09.2017 r.
950 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 5.09.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

   • komplet materiałów szkoleniowych

 

   • certyfikaty dla uczestników szkolenia,

 

   • przerwy kawowe,obiad,

 

   • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 899 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-09-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe