Zamówienia publiczne w okresie epidemii COVID-19

 

Zamówienia publiczne w okresie epidemii COVID-19

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dalszymi zmianami wprowadziła modyfikacje w zakresie udzielania zamówień publicznych, wykonywania umów i odpowiedzialności za niestosowanie przepisów o zamówieniach publicznych.

 

W związku z tym zapraszamy na szkolenie online  

 

Zamówienia publiczne w okresie epidemii COVID-19

 

 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

Program szkolenia :

 

Ogólne z zasady udzielania zamówień publicznych.

 

Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zamówieniach na towary lub usługi  niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19.

 

Obowiązki informacyjne stron umowy o zamówienie publiczne.

 

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zmiana umów z podwykonawcami.

 

Obowiązki informacyjne i zmiana umów offsetowych.

 

Odstąpienie od dochodzenia kar umownych lub odszkodowania o odpowiedzialność karna .

 

 Odstąpienie od dochodzenia kar umownych lub odszkodowania o odpowiedzialność dyscyplinarna za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .

 

Szczególna regulacja w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego a uprawnienia stron wynikające z przepisów prawa cywilnego.

 

Szkolenie poprowadzi radca prawny Łukasz Jaroszewski od 17 lat zajmujący się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego.

 

Szkolenie odbędzie się w trybie online.

 

Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.

 

Koszt  szkolenia wynosi 150 zł + VAT.

 

Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew 93 1090 1131 0000 0001 4482 8301.

 

Po dokonaniu wpłaty wystawiona zostanie faktura VAT.

 

Wraz z dokonanym zgłoszeniem prosimy o dokonanie wpłaty na podany wyżej rachunek.

 

 

 

Uwaga. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail : szkolenia@fidesconsulting.eu. 

Cena szkolenia: 150 zł + VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-06-30 Adres:

Wielkopolskie
ONLINE
ONLINE
ONLINE

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe