Zamówienia publiczne wyłączone z Prawa zamówień publicznych Nieprawidłowości i błędy

 Czy wiesz, że…
… ponad 50% naruszeń dyscypliny finansów publicznych dotyczy zamówień publicznych?

Cel szkolenia
Przedstawienie najczęściej obecnie popełnianych błędów w zamówieniach publicznych oraz omówienie sposobów ich unikania.

Odbiorcy szkolenia

– kierownicy zamawiajacych
– członkowie komisji przetargowych
-pracownicy komórek ds. zamówień publicznych

Po szkoleniu…
Bez trudu unikniesz błędów w zamówieniach publicznych, które mogą wpłynąć na bieg postępowania o zamówienie publiczne lub skutkować odpowiedzialnością osobistą.

PROGRAM
Wprowadzenie
Najczęstsze błędy w planowaniu i szacowaniu wartości zamówień publicznych

1.Plan finansowy a plan zamówień publicznych
2. Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
– Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
–  Szacowanie na przykładach
3.Zamówienie nieprzewidziane
-Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
-Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
-Korekty planu zamówień publicznych
4.Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w planowaniu i szacowaniu wartości zamówień publicznych

Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
1.Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
–  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
-Opis przedmiotu zamówienia
-Kryteria oceny oferta
-Zmiany dotyczące zatrudniania podwykonawców po nowelizacji
-Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
2.Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy

-Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ a opis zobowiązań wykonawcy w umowie
– Jaki wybrać sposób określania wynagrodzenia wykonawcy?
– Metoda określania wynagrodzenia a ryzyka w realizacji umowy
-Wynagrodzenie kosztorysowe lub ryczałtowe– zagrożenia i korzyści
-Postanowienia zabezpieczające poprawne wykonanie umowy
-Jak zawierać poprawne zapisy dotyczące kar umownych?
-Rażąco wygórowana kara umowna?

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro?

1.Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
2. Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
3. Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
4.Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro

-Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
-Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
-Przetargi wg. Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro

5.Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro

Typowe błędy przy sporządzeniu sprawozdań z zamówień publicznych

1.Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP
2.Ustalenie terminu udzielenia zamówienia
3.Ustalenie wartości zamówienia
4. Umowy wieloletnie
5.Zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości
6.Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro. Od czego należy zacząć?

TRENER:

Ewaryst Kowalczyk
Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

CENA ZAWIERA:
Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”
Materiały szkoleniowe
Lunch i poczęstunki w przerwach
Dostęp do EDUstrefy
Certyfikat z hologramem
Punkty w Programie Premiowym APEXnet

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-10-19 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe