Zamykanie projektów POKL i archiwizacja dokumentacji projektowej

Zapraszamy na naszą stronę!

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników instytucji oraz beneficjentów POKL do procedury zamknięcia projektu i przeprowadzenia tych czynności, jak również zapewnienia archiwizacji dokumentacji projektu i jej dostępności przez wymagany czas.


Szkolenie prowadzi:

Andrzej Tkacz

Prawnik (prawo europejskie, dyplomatyczne, konsularne, administracyjne i karne), ekspert OBWE, akredytowany ekspert KFE, specjalista ds. funduszy europejskich; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego; piastował kolejno funkcje: kierownika Zakładu Prawa, Naczelnika Wydziału Integracji Europejskiej w Warszawie, wice-Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie


Informacje dodatkowe:

UWAGA!

Cena promocyjna 440 PLN / 1 osobę

dla zgłoszeń nadesłanych do 7 dni przed datą szkolenia

(do 30 listopada 2014 włącznie)

oraz

 – 50 PLN za zgłoszenie 2 osób


Szkolenia polecamy dla:

Szkolenie adresowane do pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających krajowe i regionalne programy operacyjne oraz beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków UE.


Program szkolenia:

 1. Procedura i harmonogram zamknięcia projektów w ramach POKL    
  • zamknięcie programu operacyjnego a zamknięcie projektu – regulacje prawne na poziomie wspólnotowym i krajowym
  • procedura zamykania projektu wg IZ POKL
  • harmonogram zamykania projektu
 2. Kontrola na zakończenie realizacji projektu – zakres, skutki finansowe  
 3. kontrola na zakończenie realizacji projektu a kontrola trwałości operacji
 4. weryfikacja zachowania trwałości projektu
 5. możność nakładania korekt po zamknięciu projektu
 6. Ochrona danych osobowych – upoważnienia, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie danych  po zamknięciu projektu                                                                                                             
 7. postępowanie z przedmiotami praw autorskich wytworzonymi w związku z realizacją projektu a ochrona praw autorskich
 8. autorskie prawa majątkowe i prawa zależne
 9. dozwolony użytek i udzielanie licencji
 10. przygotowanie dokumentacji do archiwizacji w sytuacji zbiegu regulacji prawa krajowego i odrębnych regulacji przyjętych w systemie realizacji programów operacyjnych
 11. przechowywanie akt w archiwum zakładowym i powierzenie akt do przechowywania podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie
 12. okresy przechowywania akt (rozbieżności w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym PZP, oraz w regulacjach przyjętych w ramach programów operacyjnych – możliwe uchybienia)
 13. udostępnianie akt projektu
 14. Przedmioty praw autorskich w POKL
 15. Archiwizacja dokumentacji projektu

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń dla Administracji Publicznej

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i proponuję rozwiązania spełniające Jego oczekiwania.

Tel: +48 533 305 541

E-mail: Napisz do mnie

Cena szkolenia: 554 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Malopolskie
Kraków
Starowiślna 57

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe