Zarządzanie czasem z elementami asertywności

Szkolenia

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Zarządzanie czasem z elementami asertywności>>

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych.

Poruszane zagadnienia będą dotyczyły praktycznych reguł zarządzania czasem, zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących, z uwzględnieniem postaw asertywnych.

Szkolenie przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.


Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • znali podstawowe zasady zarządzania czasem
 • potrafili ustalić priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami
 • potrafili efektywnie zaplanować szereg zadań
 • znali zasady wyznaczania celów i zasady ich monitorowania
 • potrafili radzić sobie ze „złodziejami czasu”
 • potrafili skutecznie delegować zadania innym
 • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu
 • potrafili zbudować harmonogramy, łączące w sobie złożone zależności
 • potrafili odróżnić zachowania asertywne od agresywnych i uległych
 • potrafili budować pozytywne relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji
 • znali zasady obrony przed krytyką i będą potrafili skutecznie argumentować własne poglądy
 • potrafili radzić sobie w sytuacjach stresujących


Szkolenia polecamy dla

Szkolenie skierowane do osób, dla których planowanie zadań jest niezbędnym elementem pracy, w szczególności do menedżerów, kierowników, liderów projektów, pracowników administracyjnych, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywnego zarządzania czasem.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • gry symulacyjne
 • burze mózgów


Program szkolenia

 1. Aktywne podejście do zarządzania czasem
   
 2. Krąg reguł zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym
   
 3. Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów
   
 4. Sposoby ustalania priorytetów
  • Eisenhower
  • Metoda ABC
 5. Zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu
   
 6. Analiza celów i kontrola ich realizacji
   
 7. Metoda wyznaczania celów – SMART
   
 8. Obrany cel a elastyczność w działaniu
   
 9. „Złodzieje czasu” – czynności, sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem
  • Wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu
  • Wpływ na pojawianie się „złodziei czasu”
 10. Analiza własnego stylu zarządzania czasem (jak zarządzam czasem?) i źródeł motywacji w realizacji wyznaczonych zadań (co mnie motywuje?)
   
 11. Pozytywne spojrzenie na ustalone cele i ich realizację – radzenie sobie z niepowodzeniami
   
 12. Techniki analizowania czasu pracy i tworzenie „planów działań”
   
 13. Tworzenie planu pracy i jego kontrola
   
 14. Delegowanie zadań
   
 15. Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem
   
 16. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
  • Funkcjonowanie w sytuacji stresowej
  • Fazy stresu
  • Źródła stresu
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  • Konflikt jako sytuacja stresowa
  • Mapa asertywności – diagnoza obszarów wymagających dalszego rozwoju umiejętności asertywnych
  • Umiejętność odmawiania i wyrażania swoich uczuć
 17. Budowanie postawy asertywnej
  • Co to jest asertywność?
  • Zachowanie asertywne, jako opozycja do zachowania agresywnego i uległego
  • Asertywność w ujęciu analizy transakcyjnej
  • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  • Komunikat ja – jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy
  • Asertywne wyrażanie opinii i ocen
  • Stawianie granic
  • Obrona przed krytyką


W RAMACH SZKOLENIA GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe i smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach. Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg .
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak milo i efektywnie spędzić czas po szkoleniu

Wszelkich, szczegółowych informacji udzieli Państwu nasz Opiekun szkolenia:

Anna Sendorek
Specjalista ds. Organizacji Szkoleń

0515 212 451

Cena szkolenia: 1820 zł W cenie szkolenia:
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały poszkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Malopolskie
Kraków (szkolenie otwarte) lub każde inne miejsce

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe