Zarządzanie dokumentami i ich archiwizacja

Wprowadzenie, Omówienie systemów kancelaryjnych

Rodzaje dokumentacji występujących w Instytucjach

Obieg dokumentów w instytucji

Rola Wykazu Akt

Prawne podstawy postępowania z dokumentami

Kwalifikacja Archiwalna i okres jej przechowywania

Organizacja i zasady działalności archiwum

Warunki lokalowe dla archiwum zakładowego

Zagrożenia i sposoby ich zapobiegania

Przygotowanie i przekazanie akt do archiwum zakładowego
Ewidencja dokumentów w archiwum i obowiązki archiwisty zakładowego

Udostępnianie dokumentów

Przekazanie akt do archiwum państwowego lub zniszczenia

Cena szkolenia: 1190 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Materiały szkoleniowe
  • Parking
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały poszkoleniowe
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-18 Adres:

Kielce

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe