ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE CZYLI OSIĄGANIE KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE CZYLI OSIĄGANIE KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

CEL SZKOLENIA

        Zrozumienie reguł kulturowych rządzących zachowaniami różnych grup ludzi oraz nauczenie się działania w otoczeniu rozmaitych kultur narodowych, korporacyjnych i zawodowych.

METODA

                        Prezentacja interaktywna: ćwiczenia i gry zespołowe, case study,  burza mózgów w odniesieniu do konkretnego problemu, filmy, wykład i dyskusja.

WYKŁADOWCA.

                Ekspert w dziedzinie etyki w biznesie, prowadzi szkolenia i badania z tego zakresu, Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny etyki w biznesie m.in.:

 • Etyka w biznesie i zarządzaniu;
 • Etyka w zarządzaniu międzykulturowym;
 • Aspekty etyczne prawa własności intelektualnej;
 • Moralność gospodarki opartej na wiedzy.

Prowadzi szkolenia w zakresie: Etyka w biznesie i zarządzaniu, Etyka zawodowa pracowników administracji samorządowej, Przeciwdziałanie korupcji, Zarządzanie międzykulturowe.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozszyfrowanie kultury organizacyjnej firmy

– rywalizujące ze sobą subkultury w organizacji

– dostrzeganie fundamentalnych, kulturowych przyczyn konfliktu

– koncepcja kulturowa Hofstede

– model Scheina, czyli znaczenie wartości

2. Inteligencja kulturowa

– trzy źródła inteligencji kulturowej: głowa, ciało i serce

– typy inteligencji kulturowej: prowincjonalny, analityczny, naturalny, ambasadora, naśladowczy, kameleona

– rozwijanie inteligencji kulturowej (sześć  kroków)

3. Pięć wymiarów kulturowych:

 – jednostka i kolektyw

– dystans władzy

– unikanie niepewności

– orientacja długo i krótko okresowa

– męskość i kobiecość

3. Postawy strategiczne

– etnocentryzm

– policentryzm

– geocentryzm

4. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi

– cztery strategie: adaptacja, interwencja strukturalna, interwencja menedżerska, odsunięcie

– przejście od modelu zarządzania 1,0 do 2,0.

– integracja osób wielokulturowych

 CENA SZKOLENIA

430 zł;cena obejmuje:

 • komplet  materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w  pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-11 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe