Zarządzanie Portfelem Projektów

Zarządzanie portfelem projektów to metoda osiągania celów strategicznych organizacji za pomocą efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów. Rola Menedżera Portfela, łącząca odpowiedzialność biznesową i projektową – może być kolejnym etapem rozwoju zawodowego doświadczonego Kierownika Projektu lub menedżera biznesowego. Praktyczne zasady tworzenia i zarządzania portfelem, które przedstawiamy na tym szkoleniu to zbiór dobrych praktyk, zebranych przez Project Management Institute w osobny standard, który doczekał się już trzeciej wersji. Ważną cechą tej wersji jest spójność z pozostałymi standardami PMI®: standardem zarządzania projektem PMBOK® Guide oraz standardem zarządzania programem.

Szkolenie:

 • Przedstawia technik i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych,
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji,
 • Poznanie roli Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO,
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji.

Uczestnicy zdobywają umiejętności:

 • budowania portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów i w odniesieniu do celów strategicznych organizacji,
 • łączenia projektów z celami biznesowymi organizacji,
 • definiowania kluczowych parametrów portfela projektów, umożliwiających właściwą priorytetyzację projektów,
 • wykorzystania mechanizmów analitycznych do tworzenia zrównoważonego portfela projektów,
 • analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów,
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści,
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych, pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji.

UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 2460 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-02-26 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe