Zarządzanie Programem

Zarządzanie programem, to zarządzanie grupą projektów powiązanych wspólnym celem i pozwalające na osiągnięcie korzyści większych, niż z realizacji tych projektów osobno. Zarządzanie programem jest jednym z narzędzi realizacji ładu projektowego w organizacji, a osoba zarządzająca programem – Menedżer Programu – bierze odpowiedzialność za dostarczenie organizacji korzyści biznesowych. Stanowisko Menedżera Programu – to rola wychodząca poza świat projektowy i wkraczająca do świata biznesowego – może być kolejnym szczeblem awansu zawodowego doświadczonego Kierownika Projektu.

Szkolenie:

 • Przedstawia procesy, techniki i narzędzia zarządzania programem, umożliwiające utworzenie efektywnego programu w organizacji,
 • Przedstawia procesy zarządzania programem w kontekście całej organizacji,
 • Omawia problemy i wyzwania związane z zarządzaniem programem w organizacji,
 • Przedstawia rolę Biura Zarządzania Programem i zakres usług, które mogą być świadczone w organizacji przez PMO,
 • Uczestnicy zdobywają umiejętności:
 • Tworzenia programu na podstawie realizowanych w projektów i w odniesieniu do celów strategicznych,
 • Łączenia projektów z korzyściami biznesowymi,
 • Definiowania, wymiarowania i nadzorowania korzyści z realizacji komponentów programu,
 • Ustanawiania metod nadzorowania programu i jego komponentów,
 • Tworzenia planów umożliwiających efektywną realizację, zarządzanie i nadzorowanie programu,
 • Zarządzania ryzykiem na poziomie programu

UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 2460 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-02-05 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe