Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej w procesach związanych z projektami unijnymi

Zapraszamy na naszą stronę!

Zapraszamy na szkolenie zarówno pracowników instytucji administracji publicznej uczestniczących w procesie realizacji i zarządzania projektami unijnymi, jak również osoby odpowiedzialne i uczestniczące w zarządzaniu ryzykiem.


Szkolenie prowadzi:

Tomasz Kowalewski

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również zagadnieniami kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL). Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą oraz uczestniczył w tworzeniu procedur ZPORR i POKL. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych.


Informacje dodatkowe:

UWAGA!

Cena promocyjna 440 PLN / 1 osobę

dla zgłoszeń nadesłanych do 7 dni przed datą szkolenia

(do 2 grudnia 2014 włącznie)

oraz

 – 50 PLN za zgłoszenie 2 osób


Korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom teoretycznych zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w instytucjach administracji publicznej oraz praktycznych wskazówek i instrukcji mających na celu usprawnienie procesu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych poprzez zwiększenie efektywności systemu zarządzania w jednostce poprzez wykorzystanie lub usprawnienie modelu zarządzania ryzykiem.


Szkolenia polecamy dla:
Pracownicy instytucji administracji publicznej zarówno uczestniczący w procesie realizacji i zarządzania projektami unijnymi, jak również osoby odpowiedzialne i uczestniczące w zarządzaniu ryzykiem. Szkolenie skierowane jest również do osób zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, czy też chcących poszerzyć lub uzupełnić wiedzę z zakresu skutecznego zarządzania projektami unijnymi poprzez wykorzystanie mechanizmów zarządzania ryzykiem.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

– prezentacja multimedialna
– wykład
– dyskusje
– analiza case study
– odpowiedzi na pytania uczestników


Program szkolenia:

I. Zagadnienia ogólne:

 • Umiejscowienie procesu zarządzania ryzykiem w systemie administracji publicznej.
 • Podstawowe pojęcia dotyczące ryzyka i procesu zarządzania nim.
 • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza.
 • Jaki jest cel i sens wdrażania systemu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego?

II. Proces zarządzania ryzykiem

 • Cechy skutecznego systemu zarządzania ryzykiem.
 • Właściciel ryzyka.
 • Procedura zarządzania ryzykiem:
  – identyfikacja ryzyka (techniki identyfikacji oraz właściwy opis ryzyka, dopuszczalna tolerancja),
  – ocena ryzyka (metody szacowania ryzyka – prawdopodobieństwo, skutek),
  – reakcja na ryzyko.
 • Komunikacja w zarządzaniu ryzykiem.
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem.
 • Rejestr ryzyk.
 • Monitorowanie ryzyka.

III. Wspomaganie systemu zarządzania ryzykiem poprzez wykorzystanie wewnętrznych mechanizmów organizacyjnych jednostki.

 • Audyt i kontrola wewnętrzna.
 • Rola i odpowiedzialność na poszczególnych szczeblach stanowisk w instytucji.
 • Mechanizmy kontroli zarządczej w zarządzaniu ryzykiem.

IV. Obszary związane z realizacją projektów unijnych szczególnie narażone na ryzyko.


Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń dla Administracji Publicznej

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i proponuję rozwiązania spełniające Jego oczekiwania.

Tel: +48 533 305 541

E-mail: Napisz do mnie

Cena szkolenia: 603 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
Data: 2014-12-10 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Towarowa 22

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe