Zarządzanie ryzykiem w projektach

Dostarczenie kierownikom projektów narzędzi, technik i umiejętności umożliwiających:

  • pełniejszą identyfikację i lepszą ocenę ryzyk w projektach,
  • określenie poziomu ryzyka całego projektu i zaproponowanie adekwatnych działań,
  • komunikowanie ryzyk projektowych kierownictwu, klientowi, zespołowi projektowemu i innym interesariuszom,
  • skuteczne uzgadnianie z kierownictwem i innymi interesariuszami sposobów radzenia sobie z ryzykiem.


UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 1353 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-12 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe