Zarządzanie ryzykiem

Celem szkolenia jest zarówno przedstawienie wymogów prawnych jak i praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem. Szkolenie ma charakter warsztatowy – uczestnicy poznają techniki identyfikacji, szacowania oraz reakcji na ryzyko. Oprócz przykładowych wzorów dokumentów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać najlepsze rozwiązania stosowane w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Program szkolenia:

Dzień I

Zarządzanie ryzykiem  – wprowadzenie.

 

 • Po co zarządzać ryzykiem ?
  • korzyści zarządzania ryzykiem,
  • koszty zarządzania ryzykiem,
  • ograniczenia w zarządzaniu ryzykiem,
  • wymogi prawne.
 • Omówienie podstawowych definicji m.in.:
  • ryzyko: nieodłączne i rezydualne,
  • czynniki ryzyka,
  • kategorie ryzyka,
  • ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne,
  • właściciel ryzyka,
  • apetyt na ryzyko,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • incydent.

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych

 

 • Kontrola zarządcza, a zarządzanie ryzykiem:
  • wymogi prawa krajowego i wytyczne Ministerstwa Finansów,
  • analiza i omówienie specyfiki sektora rządowego i samorządowego,
 • Dyscyplina finansów publicznych, a zarządzanie ryzykiem,
 • Uczestnicy systemu zarządzania ryzykiem,
 • Zadania i obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem,

 

Określanie celów w praktyce

 

 • Wyznaczanie celów i mierników, a wymogi prawne:
  • wymogi prawa krajowego i wytyczne Ministerstwa Finansów,
  • wymogi wynikające z Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Wyznaczanie celów, a system planowania i ewaluacji ,
 • Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce – warsztaty
  • określanie celów, zadań i podzadań,
  • budżet zadaniowy, a system wyznaczania celów i zadań,
  • specyfika celów strategicznych i operacyjnych,
  • określanie mierników (analiza dobrych i złych praktyk),
 • Podejście procesowe a wyznaczanie celów – case study,

Określanie mierników w praktyce

 • Zasada SMART – warsztaty
 • Mierniki skuteczności i efektywności – analiza,
 • Mierniki produktu, rezultatu i oddziaływania,
 • Mierniki ambitne i mierniki zachowawcze – analiza,
 • Najczęstsze błędy.
 • Przykłady dobrych i złych praktyk.
 • Określenie mierników – warsztaty.

 

Jak identyfikować ryzyka  – warsztaty

 

 • Burze mózgów – warsztaty,
 • Kwestionariusze – warsztaty,
 • Diagram Ishikway – warsztaty,
 • Analiza potencjalnych strat – warsztaty,
 • Analiza środowiskowa – warsztaty,
 • Scenariusze zagrożeń – warsztaty,
 • Analiza procesowa (na podstawie procesów w jednostce).

Dzień 2

Szacowanie prawdopodobieństwa ryzyka (case study, warsztaty)

 • Najczęstsze błędy;
 • Psychologia, a szacowanie prawdopodobieństwa,
 • Tworzenie narzędzi zapewniających spójność procesu,
 • Procedury postępowania,
 • Dokumentacja procesu,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szacowaniu prawdopodobieństwa ryzyka.

Szacowanie skutków ryzyka (case study, warsztaty)

 • Najczęstsze błędy;
 • Tworzenie narzędzi zapewniających spójność procesu,
 • Dokumentacja procesu,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szacowaniu skutków ryzyka.

Tworzenie map ryzyka

 • Mapy ryzyka – wprowadzenie,
 • Hierarchizacja ryzyk,
 • Procedury postępowania,
 • Dokumentacja procesu,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szacowaniu prawdopodobieństwa ryzyka.

 

Określanie reakcji na ryzyko – warsztaty

 

 • Tolerowanie,
 • Przeniesienie,
 • Wycofanie się,
 • Działanie.

Mechanizmy kontrolne w praktyce

 

 • Mechanizmy kontrolne – wprowadzenie,
 • System kontroli wewnętrznej , a mechanizmy kontrolne,
 • Mechanizmy kontrolne:
  • prewencyjne,
  • detekcyjne,
  • korygujące,
  • nakazowe
 • Przykłady mechanizmów kontrolnych – dobre i złe praktyki,
 • Określanie mechanizmów kontrolnych – warsztaty.

Jak dokumentować zarządzanie ryzykiem?

 

 • Zakres przedmiotowy dokumentacji – case study,
 • Zakres podmiotowy dokumentacji – case study:
  • wewnętrzne komórki organizacyjne,
  • podległe/nadzorowane jednostki organizacyjne.
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem, a:
  • wymogi prawne,
  • wymogi organów kontrolnych,
 • Jak uniknąć biurokracji – co trzeba, a co można dokumentować?
 • Polityka zarządzania ryzykiem,
 • Rejestry ryzyk,
 • Mapy ryzyka,
 • Raportowanie:
 • Automatyzacja procesu raportowania (narzędzia informatyczne),
 • Wymagane załączniki – wzory dokumentów (case study),

Kto zarządza ryzykiem? (case study)

 

 • Określenie odpowiedzialności za poszczególne zadania,
 • Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
 • Rola kierownika jednostki,
 • Rola pracowników,
 • Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji.

 

 • Terminy i miejsca szkoleń:

13 – 14 Kwiecień 2015 – Warszawa

22 – 23 Czerwiec 2015 – Katowice

Cena szkolenia: 790 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-04-13 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe