Zarządzanie szkoleniami w oparciu o profesjonalnie przygotowany IPRZ

Zapraszamy na naszą stronę!

Oprócz szczegółowego omówienia sposobów badania potrzeb szkoleniowych, budowy planów szkoleń, konstrukcji i realizacji IPRZ oraz oceny efektywności szkoleń przedstawione zostaną techniki efektywnego wykorzystania wniosków rozwojowych w procedurze budowy ścieżek karier. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt zarządzania szkoleniami w kontekście innych narzędzi ZZL ze szczególnym uwypukleniem Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej w służbie cywilnej.


Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Pilińska – Kępowicz

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Warszawski), obecnie zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) gdzie wdraża narzędzia z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych). W 2003r. wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej.


Opis szkolenia:

Podczas szkolenia omowione zostaną następujące zagadnienia: Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej w Urzędzie, Indywidualny Program rozwoju Zawodowego – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi,  Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012r:
w kontekście tworzenia IPRZ, Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej   Urzędu,  Rozmowy rozwojowe


Informacje dodatkowe:

UWAGA!

Cena promocyjna 440 PLN / 1 osobę

dla zgłoszeń nadesłanych do 7 dni przed datą szkolenia

(do 2 grudnia 2014 włącznie)

oraz

 – 50 PLN za zgłoszenie 2 osób


Korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego zarządzania szkoleniami z wykorzystaniem IPRZ jako podstawy konstrukcji projektów rozwojowych służbie cywilnej i administracji samorządowej.


Szkolenia polecamy dla:

Szkolenie przeznaczone dla osób z działów szkoleń oraz osób tworzących Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego w służbie cywilnej oraz w administracji samorządowej.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem  ćwiczeń indywidualnych, ćwiczeń grupowych, burzy mózgów, case studies, odgrywaniem ról, z zastosowaniem technik multimedialnych oraz w formie dyskusji.


Program szkolenia:

 1. Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej w Urzędzie
  • Zasady tworzenia polityki szkoleniowej w Urzędzie
  • Analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia)
  • Cele strategiczne Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych;
  • Analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych w oparciu o metodę luki kompetencyjnej;
  • Sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń w Urzędzie:
  • Budżet szkoleniowy a Roczny Plan Szkoleń
  • Ocena realizacji Rocznego Planu Szkoleń
  • Ocena przebiegu i efektywności szkoleń (zasady, techniki i narzędzia)
  • Plan oceny realizacji szkoleń w Urzędzie
  • Wpływ szkoleń na postawione cele w organizacji
  • Ocena szkoleń według D. Kirkpatrica
 2. Indywidualny Program rozwoju Zawodowego – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Podstawowe definicje związane z IPRZ
 4. Cele tworzenia IPRZ
 5. Zasady tworzenia IPRZ
 6. Miejsce IPRZ w strategii ZZL
 7. Wymogi ustawowe związane z IPRZ
 8. Polityka szkoleniowa a IPRZ
 9. Arkusze do tworzenia IPRZ
 10. Cykl powstawania IPRZ
 11. Zadania bezpośredniego przełożonego w zakresie tworzenia IPRZ
 12. Korzyści z tworzenia IPRZ w Urzędzie
 13. Sposoby wykorzystania IPRZ w programach rozwojowych
 14. Zarządzanie talentami w służbie cywilnej
 15. Techniki przeprowadzania rozmów rozwojowych
 16. Sposoby przeprowadzania rozmów oceniających
 17. Rozmowa rozwojowa w służbie cywilnej
 18. Sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych
 19. Najczęściej popełniane błędy
 20. Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej – Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012r:
 21. Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej   Urzędu
 22. Rozmowy rozwojowe

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń dla Administracji Publicznej

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i proponuję rozwiązania spełniające Jego oczekiwania.

Tel: +48 533 305 541

E-mail: Napisz do mnie

Cena szkolenia: 603 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Towarowa 22

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe