Zarządzanie zasobami ludzkimi – warsztaty praktyczne

Każdy, kto ma wpływ na losy innych, kto zarządza choćby jednym pracownikiem, powinien znać podstawy zarządzania ludźmi. Można się tego uczyć latami – na własnych błędach, bądź na naszym dwudniowym szkoleniu.

Korzyści ze szkolenia:

• poznanie metod zarządzania pracownikami

• Poznanie sposobów motywacji pracowników w zależności od stażu pracy, typów osobowości i indywidualnych potrzeb

• Poznanie procesów zachodzących w zespole

• Wiedza na temat zarządzania zmianą i pracy z oporem

• Wiedza na temat rozpoznawania oznak stresu i wypalenia zawodowego u pracowników

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

• umiejętność doboru pracowników do zespołu

• umiejętność przeprowadzania rozmów motywujących z pracownikami

• umiejętność rozpoznawania potrzeb u pracowników

• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych tj.: zmiana, konflikt,

• umiejętność efektywnego delegowania zadań

Uczestnicy:

Zapraszamy każdego, kto zarządza już pracownikami (kierowników, koordynatorów, menedżerów, liderów), a nie miał do tej pory okazji zapoznać się z teorią zarządzania zasobami ludzkimi.

Program:

1. Wstęp – wprowadzenie do zagadnienia

– przedsiębiorstwo w środowisku

– główne zadania ZZL

– twarde i miękkie elementy ZZL

– style kierowania i koncepcje zarządzania ludźmi

– style kierowania dostosowane do pracowników

Cel sesji: zapoznanie uczestników z teoriami zarządzania oraz stylami kierowania pracownikami

Metody pracy: mini wykład, dyskusja, case study

Przykładowe ćwiczenie: dobór właściwego stylu kierowania do pracownika – wg. scenariusza

2. Pozyskiwanie pracowników – rekrutacja i selekcja

– analiza stanowisk pracy

– miejsca pozyskiwania pracowników

– metody pozyskiwania pracowników

– proces selekcji

– rozmowa kwalifikacyjna

– narzędzia oceny kandydata

– AC – jak i kiedy stosować

Cel sesji: omówienie technik rekrutacji pracowników i metod doboru pracowników do zespołu

Metody pracy: burza mózgów, case study, scenki, ćwiczenia indywidualne

Przykładowe ćwiczenia: udział w ćwiczeniu z AC; dyskusja dotycząca przykładowych CV

3. Motywowanie pracowników

– rodzaje motywacji

– teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa

– potrzeby człowieka w miejscu pracy

– płaca i systemy premiowe

– pozapłacowe elementy pobudzania motywacji

Cel sesji: Wspólne wypracowanie sposobów motywacji pracowników

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia grupowe, gra szkoleniowa

Przykładowe ćwiczenia: rozmowa motywująca z pracownikiem – według scenariusza;

4. Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

– rodzaje komunikacji interpersonalnej

– cykl komunikacji w zarządzaniu (planowanie, kontrola, ocena)

– rodzaje rozmów z pracownikami

– udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

– wyznaczanie celów metoda SMART

– efektywne delegowanie zadań

Cel sesji: zwrócenie uwagi Uczestników na znaczącą rolę komunikacji w zarządzaniu podwładnymi

Metody pracy: demonstracja i pokazy, fragmenty filmów, scenki, odgrywanie ról,

Przykładowe ćwiczenia: udzielanie informacji zwrotnej wg. Wylosowanego scenariusza, „ Jak rodzi się plotka” – ćwiczenie na komunikację

5. System ocen pracowniczych

– cele i funkcje ocen pracowniczych

– schemat rozmów oceniających

– błędy popełniane w procesie ocen

Cel sesji: Uświadomienie Uczestnikom roli ocen pracowniczych w zarządzaniu

Metody pracy: mini-wykład, case study, dyskusja,

Przykładowe ćwiczenie: rozmowa oceniająca z pracownikiem – wg scenariusza

6. Doskonalenie pracowników

– budowanie programów rozwojowych i ścieżek kariery dla pracowników

– zarządzanie kompetencjami w organizacji (szkolenia, coaching, Development Center)

– zarządzanie talentami

Cel sesji: poznanie sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników i zmniejszenie rotacji w firmie

Metody pracy: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, test

Przykładowe ćwiczenia: zdefiniowanie i opisanie przykładowej kompetencji

7. Cechy dobrego lidera

– budowanie efektywnych zespołów

– role w zespole

– konflikty w zespole i sposoby ich rozwiązywania

– zarządzanie zmianą

– błędy w zarządzaniu

Cel sesji: Nabycie przez Uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zmiana, konflikty)

Metody pracy: ćwiczenia w grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykład

Przykładowe ćwiczenia: „Konflikt w zespole” – generowanie rozwiązań, wymiana doświadczeń;

8. Podsumowanie szkolenia

Cena szkolenia: 1490 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-06-27 Adres:

Dolnoslaskie
Legnica
Chojnowska 96C
59-220

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe