Zarządzanie zespołem projektowym

Krótko o szkoleniu:

Szkolenie ma za zadanie uświadomić uczestnikom jak ważną rolę pełni lider zespołu. Pokazuje jak tworzyć, motywować i przeprowadzać przez trudności skuteczny, zgrany zespół.
Korzyści ze szkolenia:

1. Praktyczne przykłady

2. Na życzenie uczestników szkolenia – praca na przykładach z ich miejsc pracy

3. Szkolenie w formie warsztatowej, jednak uwzględniające pigułkę aktualnej wiedzy

4. Duża elastyczność treningu – dopasowanie do potrzeb uczestników

5. Wskazówki na przyszłość – jakie umiejętności warto rozwijać po szkoleniu
Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1. Formowanie zespołu projektowego
2. Motywowanie zespołu projektowego
3. Rozpoznawanie potrzeb i dbanie o rozwój zespołu
4. Rozwijanie własnych kompetencji, ciągłe doskonalenie się
5. Skuteczna komunikacja z zespołem.
O szkoleniu

Program(aktywna karta)

Uczestnicy:
Uczestnikami szkolenia mogą zostać kierownicy, liderzy projektów i inne osoby zaangażowane w prowadzenie projektów lub szykujące się do pełnienia tej funkcji.
Program:

1. Wprowadzenie do szkolenia
• powitanie uczestników, przedstawienie się
• integracja – ćwiczenie ułatwiające poznanie grupy
• poznanie oczekiwań dotyczących szkolenia
• omówienie kwestii technicznych
Cel sesji: Wyjaśnienie wszelkich istotnych dla uczestników szkolenia kwestii i zbudowanie atmosfery zaufania.

2. Tworzenie zespołu projektowego
• Dobór członków zespołu projektowego
• Kompetencje uczestników projektów według IPMA
• Etapy rozwoju zespołu i jak sobie radzić z poszczególnymi etapami
Cel sesji: Nauka dobierania odpowiednich osób do zespołów projektowych oraz przeprowadzania ich przez kolejne fazy rozwoju zespołu.
Metody: Prezentacja, dyskusja

3. Komunikacja z zespołem projektowym
• Komunikacja, przekazywanie i uzyskiwanie informacji od zespołu
• ćwiczenia komunikacyjne
• Komunikacja TY-JA – „przerabianie” komunikatów
• prezentacja – elementy komunikacyjne, mimika twarzy, gesty – odgadywanie znaczeń
Cel sesji: Rozwój umiejętności komunikacji z zespołem, trenowanie właściwych form komunikacyjnych, nauka rozpoznawania i wykorzystywania elementów komunikacji niewerbalnej
Metody: ćwiczenia w parach, grupach, ćwiczenia indywidualne w oparciu o prezentację
Przykładowe ćwiczenia: Figury geometryczne – jedna osoba opowiada co należy narysować, a inni to rysują – najpierw brak możliwości komunikowania się z grupą, a następnie możliwość nawiązywania kontaktu i uzyskiwania informacji zwrotnej
Na bazie ćwiczenia „Figury geometryczne” omówienie elementów związanych z uzyskiwaniem i przekazywaniem informacji zwrotnej oraz informacja o tym jak czas wpływa na przekazywanie informacji

4. Wyzwania współczesnego kierownika projektu – specyfika współczesnego pracownika
• oczekiwania względem form komunikacji współczesnego pracownika – nowoczesne formy komunikacji, wspomaganie komunikacji technologią
• specyfika pokoleń – komunikacja z pokoleniami Y i Z – wyzwaniem współczesnego kierownika
• elementy zarządzania międzykulturowego
• diversity management – jak korzystać z różnorodności zespołu
• zespół wirtualny – jak nim zarządzać i utrzymywać jego motywację
Cel sesji: Omówienie specyfiki współczesnych zespołów projektowych i pokazanie w jaki sposób sobie z nimi radzić oraz jak dobierać najlepsze metody do zarządzania nimi.
Metody: prezentacja, burza mózgów, dyskusja

5. Project Manager jako przywódca
• Kompetencje kierownika projektu według Project Management Institute
• Rozwój umiejętności interpersonalnych – kluczem do sukcesu w zarządzaniu projektami
• Kim jest lider? Czy jesteś liderem? Czy chcesz nim być?
• Podstawy przywództwa biznesowego
• Style kierowania – preferowany styl kierowania i odpowiedni styl dla danej sytuacji
• Uczenie zespołu
• Rozwijanie zespołu
Cel sesji: Uświadomienie uczestnikom szkolenia jakie kompetencje powinni rozwijać i w jaki sposób mogą nad nimi pracować, zdobycie wiedzy na temat preferowanego stylu kierowania i trenowanie kompetencji miękkich w kontakcie z podwładnymi.
Metody: burza mózgów, dyskusja, test, praca w dwójkach
Przykładowe ćwiczenia: test sprawdzający preferowany styl kierowania

6. Motywowanie w zespole projektowym
• Teorie motywacji a praktyka zarządzania
• Przykładowe rozwiązania systemów motywacyjnych
• Współczesne benefity – jak zachęcić pracowników do wydajniejszej pracy
• Pozamaterialne środki motywacji
• Stosowanie kar i ich wartość motywacyjna
• Co jeszcze może zrobić kierownik by podnieść morale zespołu?
• Case – jak zmotywować zespół do zakończenia projektu?
• Motywowanie w trudnych sytuacjach
• sesja feedback
Cel sesji: Pokazanie uczestnikom szkolenia sposobów i narzędzi motywowania, z których mogą korzystać w swojej codziennej pracy oraz nauka dobierania najskuteczniejszych narzędzi w danej sytuacji
Metody: burza mózgów, prezentacja, case study, praca grupowa
Przykładowe ćwiczenia: case study – jak zmotywować zespół do zakończenia projektu

7. Podsumowanie szkolenia
• Odpowiedzi na nurtujące pytania
• Podsumowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia

Cena szkolenia: 1490,00 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-08-22 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe