Zarządzanie zespołem projektowym

Krótko o szkoleniu:

Szkolenie ma za zadanie uświadomić uczestnikom jak ważną rolę pełni lider zespołu. Pokazuje jak tworzyć, motywować i przeprowadzać przez trudności skuteczny, zgrany zespół.

Korzyści ze szkolenia:

1. Praktyczne przykłady

2. Na życzenie uczestników szkolenia – praca na przykładach z ich miejsc pracy

3. Szkolenie w formie warsztatowej, jednak uwzględniające pigułkę aktualnej wiedzy

4. Duża elastyczność treningu – dopasowanie do potrzeb uczestników

5. Wskazówki na przyszłość – jakie umiejętności warto rozwijać po szkoleniu

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1. Formowanie zespołu projektowego

2. Motywowanie zespołu projektowego

3. Rozpoznawanie potrzeb i dbanie o rozwój zespołu

4. Rozwijanie własnych kompetencji, ciągłe doskonalenie się

5. Skuteczna komunikacja z zespołem.

O szkoleniu

Program(aktywna karta)

Uczestnicy:

Uczestnikami szkolenia mogą zostać kierownicy, liderzy projektów i inne osoby zaangażowane w prowadzenie projektów lub szykujące się do pełnienia tej funkcji.

Program:

1. Wprowadzenie do szkolenia

• powitanie uczestników, przedstawienie się

• integracja – ćwiczenie ułatwiające poznanie grupy

• poznanie oczekiwań dotyczących szkolenia

• omówienie kwestii technicznych

Cel sesji: Wyjaśnienie wszelkich istotnych dla uczestników szkolenia kwestii i zbudowanie atmosfery zaufania.

2. Tworzenie zespołu projektowego

• Dobór członków zespołu projektowego

• Kompetencje uczestników projektów według IPMA

• Etapy rozwoju zespołu i jak sobie radzić z poszczególnymi etapami

Cel sesji: Nauka dobierania odpowiednich osób do zespołów projektowych oraz przeprowadzania ich przez kolejne fazy rozwoju zespołu.

Metody: Prezentacja, dyskusja

3. Komunikacja z zespołem projektowym

• Komunikacja, przekazywanie i uzyskiwanie informacji od zespołu

• ćwiczenia komunikacyjne

• Komunikacja TY-JA – „przerabianie” komunikatów

• prezentacja – elementy komunikacyjne, mimika twarzy, gesty – odgadywanie znaczeń

Cel sesji: Rozwój umiejętności komunikacji z zespołem, trenowanie właściwych form komunikacyjnych, nauka rozpoznawania i wykorzystywania elementów komunikacji niewerbalnej

Metody: ćwiczenia w parach, grupach, ćwiczenia indywidualne w oparciu o prezentację

Przykładowe ćwiczenia: Figury geometryczne – jedna osoba opowiada co należy narysować, a inni to rysują – najpierw brak możliwości komunikowania się z grupą, a następnie możliwość nawiązywania kontaktu i uzyskiwania informacji zwrotnej

Na bazie ćwiczenia „Figury geometryczne” omówienie elementów związanych z uzyskiwaniem i przekazywaniem informacji zwrotnej oraz informacja o tym jak czas wpływa na przekazywanie informacji

4. Wyzwania współczesnego kierownika projektu – specyfika współczesnego pracownika

• oczekiwania względem form komunikacji współczesnego pracownika – nowoczesne formy komunikacji, wspomaganie komunikacji technologią

• specyfika pokoleń – komunikacja z pokoleniami Y i Z – wyzwaniem współczesnego kierownika

• elementy zarządzania międzykulturowego

• diversity management – jak korzystać z różnorodności zespołu

• zespół wirtualny – jak nim zarządzać i utrzymywać jego motywację

Cel sesji: Omówienie specyfiki współczesnych zespołów projektowych i pokazanie w jaki sposób sobie z nimi radzić oraz jak dobierać najlepsze metody do zarządzania nimi.

Metody: prezentacja, burza mózgów, dyskusja

5. Project Manager jako przywódca

• Kompetencje kierownika projektu według Project Management Institute

• Rozwój umiejętności interpersonalnych – kluczem do sukcesu w zarządzaniu projektami

• Kim jest lider? Czy jesteś liderem? Czy chcesz nim być?

• Podstawy przywództwa biznesowego

• Style kierowania – preferowany styl kierowania i odpowiedni styl dla danej sytuacji

• Uczenie zespołu

• Rozwijanie zespołu

Cel sesji: Uświadomienie uczestnikom szkolenia jakie kompetencje powinni rozwijać i w jaki sposób mogą nad nimi pracować, zdobycie wiedzy na temat preferowanego stylu kierowania i trenowanie kompetencji miękkich w kontakcie z podwładnymi.

Metody: burza mózgów, dyskusja, test, praca w dwójkach

Przykładowe ćwiczenia: test sprawdzający preferowany styl kierowania

6. Motywowanie w zespole projektowym

• Teorie motywacji a praktyka zarządzania

• Przykładowe rozwiązania systemów motywacyjnych

• Współczesne benefity – jak zachęcić pracowników do wydajniejszej pracy

• Pozamaterialne środki motywacji

• Stosowanie kar i ich wartość motywacyjna

• Co jeszcze może zrobić kierownik by podnieść morale zespołu?

• Case – jak zmotywować zespół do zakończenia projektu?

• Motywowanie w trudnych sytuacjach

• sesja feedback

Cel sesji: Pokazanie uczestnikom szkolenia sposobów i narzędzi motywowania, z których mogą korzystać w swojej codziennej pracy oraz nauka dobierania najskuteczniejszych narzędzi w danej sytuacji

Metody: burza mózgów, prezentacja, case study, praca grupowa

Przykładowe ćwiczenia: case study – jak zmotywować zespół do zakończenia projektu

7. Podsumowanie szkolenia

• Odpowiedzi na nurtujące pytania

• Podsumowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia

Cena szkolenia: 1490,00 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-06 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe