Zarządzanie zespołem projektowym

 • Poznanie i analiza szczególnych funkcji kierowniczych w różnych fazach rozwoju pracowników,
 • autoanaliza w zakresie osobistego stylu kierowania pozwalająca na efektywniejsze wykorzystanie własnych zasobów oraz kontrolę popełnianych błędów,
 • wpływ zachowań kierownika na budowanie wizerunku firmy i jakości pracy podwładnych,
 • omówienie i przećwiczenie podstawowych technik skutecznej komunikacji. Wskazanie możliwych barier komunikacyjnych i sposobów ich omijania,
 • zrozumienie roli komunikacji w zarządzaniu ludźmi,
 • rozpoznawanie i respektowanie potrzeb własnych i pozostałych członków zespołu – techniki motywacyjne. Samomotywacja,
 • umiejętność delegowania zadań i uprawnień z analizą formy kontroli uzależnionej od stopnia rozwoju pracownika,
 • omówienie szczególnej sytuacji awansu wewnątrz zespołu,
 • świadomość udzielania informacji zwrotnej – jako podstawy konstruktywnej oceny pracowniczej,
 • rozpoznawanie sytuacji generujących konflikty; rozpoznawanie prawdziwych przyczyn konfliktów; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; poznanie zasad zapobiegania powstawaniu konfliktów,
 • zrozumienie pozytywnej komunikacji zmian, rozumienie zmian jako szans, podnoszenia motywacji własnej i współpracowników, radzenia sobie ze stresem.

.

Szkolenia mają formę warsztatów, podczas których uczestnicy poznają i ćwiczą zdobywane umiejętności. Podczas zajęć uczestnicy uczestniczą w mini wykładach, ale również analizują studium przypadku, omawiają i wspólnie rozwiązują problemy, odgrywają role. Ważnym elementem zajęć są gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników.


UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 1599 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-04 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe