ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.

Inne terminy:

25.10.2019 (piątek) Warszawa

13.11.2019 (środa) Gdańsk

29.11.2019 (piątek) Warszawa

PROGRAM:

1) Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy
2) Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)
3) Właściwość miejscowa sądu (art.34- 451 ).
4) Podstawy wyłączenia sędziego
5) Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym
6) Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach
7) Doręczenia elektroniczne
8) Ustne uzasadnienie orzeczenia
9) Przesłanki wydania wyroku zaocznego
10) Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art.1911 k.p.c
11) Zwiększony formalizm postępowania ( np. art.1301a , 2a , 1861 , 2031 , 2055
12) Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia
13) Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051 . –2058 k.p.c.).
14) Plan rozprawy
15) Postępowanie między instancyjne
16) Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych
17) Ograniczenie dowodu ze świadków
18) Prekluzja dowodowa
19)Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń
20) Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu
21) Zawarcie umowy dowodowej
22) Inne postępowania odrębne
23) Koszty

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-14 Adres:

Lubelskie
Lublin

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe