ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.

Inne terminy:

27.04.2020 WARSZAWA

Program szkolenia

1) Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy
2) Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)
3) Właściwość miejscowa sądu (art.34- 451 ).
4) Podstawy wyłączenia sędziego
5) Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym
6) Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach
7) Doręczenia elektroniczne
8) Ustne uzasadnienie orzeczenia
9) Przesłanki wydania wyroku zaocznego
10) Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art.1911 k.p.c
11) Zwiększony formalizm postępowania ( np. art.1301a , 2a , 1861 , 2031 , 2055
12) Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia
13) Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051 . –2058 k.p.c.).
14) Plan rozprawy
15) Postępowanie między instancyjne
16) Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych
17) Ograniczenie dowodu ze świadków
18) Prekluzja dowodowa
19)Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń
20) Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu
21) Zawarcie umowy dowodowej
22) Inne postępowania odrębne
23) Koszty

Cena szkolenia: 599 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-27 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe