„Zasady reprezentacji gminy w sferze prawa prywatnego i publicznego”

Dla kogo szkolenie ?

Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, w szczególności sekretarzy
a także urzędników działających w oparciu o pełnomocnictwa i upoważniania udzielone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dla samych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Jaki jest cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o zasadach reprezentacji gminy w obszarze umów cywilnoprawnych, działania w imieniu organu gminy na gruncie prawa administracyjnego i podatkowego.

Program szkolenia

·        Prawo publiczne a prawo prywatne

·        Gmina jako osoba prawna na gruncie prawa prywatnego

·        Podmiotowość gminy na gruncie prawa publicznego

·        Organy gminy

·        Reprezentowanie gminy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

·        Powierzenie niektórych zadań gminy zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta
i sekretarzowi

·        Upoważnienie a pełnomocnictwo

·        Działanie na podstawie upoważnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta

·        Rodzaje i formy pełnomocnictw

·        Zawieranie umów cywilnoprawnych w imieniu gminy

·        Reprezentacja gminy w procesie udzielenia zamówienia publicznego

·        Reprezentacja gminy w zakresie zarządu mieniem

·        Działanie w imieniu organu w postępowaniu administracyjnym

·        Działanie w imieniu organu w postępowaniu podatkowym

·        Reprezentacja gminy w przypadku przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

·        Reprezentacja gminy w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, prezydenta miasta.

Forma szkolenia 

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.

Co zawierają materiały szkoleniowe ?

Materiały szkoleniowe zawierają :

·        Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa

·        Orzecznictwo

·        Wzory pełnomocnictw i upoważnień

·        Praktyczne wyjaśnienia

Prowadzący szkolenie

radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 17 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych.

Termin szkolenia

21 października 2020 roku, godz. 9.00.

Koszt szkolenia

Koszt  szkolenia wynosi 250 zł .

Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew 93 1090 1131 0000 0001 4482 8301.

Po dokonaniu wpłaty wystawiona zostanie faktura VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenia należy dokonać do dnia 19.10.2020 roku na poniższym formularzu na adres : szkolenia@fidesconsulting.eu. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie potwierdzenia opłaty za szkolenie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Zasady reprezentacji gminy w sferze prawa prywatnego i publicznego

Termin 21.10.2020, godz. 9.00

Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Telefon …………………………………………………………………………………………

Adres e-mail …………………………………………………………………………………

Urząd

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Adres Urzędu

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail…………………………………………………………………………………..

 

Cena szkolenia: 250 zł zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-10-21 Adres:

Wielkopolskie
ONLINE
ONLINE
ONLINE

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe