Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Cel i korzyści:

W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty angażowania i zatrudniania personelu projektu, poparte przykładami prawidłowego postępowania w tym zakresie.

Problematyka zatrudnienia personelu w projekcie oparta będzie przede wszystkim o obowiązujące dokumenty stanowiące zasady kwalifikowania wydatków, w tym również w ramach Pomocy Technicznej.

Szkolenie skierowane jest:

do pracowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami oraz ich rozliczaniem, jak również zatrudnianiem w jednostce.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady zatrudniania/angażowania pracowników – regulacje prawa

powszechnego:

– zatrudnianie w ramach umowy o pracę,

– stosunek cywilnoprawny jako forma angażowania personelu.

2. Zasady kwalifikowania wydatków dotyczących personelu projektu:

– dopuszczalne formy zatrudnienia w projektach unijnych,

– jakie wydatki związane z zatrudnieniem/angażowaniem będą uznane za kwalifikowalne,

– jaką formę zatrudnienia wybrać – kiedy o tym decydujemy,

– jak wybrać personel projektu,

– jak ustalić wysokość wynagrodzenia.

3. Zatrudnienie/angażowanie personelu a Prawo zamówień publicznych

– szacowanie wartości zamówienia i opis przedmiotu zamówienia,

– wybór trybu postępowania w zależności od wartości zamówienia

– wybór personelu projektu w jednostkach nie stosujących zamówień publicznych.

4. Stosunek pracy jako podstawowa forma zatrudniania personelu:

– jak przygotować umowę o pracę w ramach projektu – co umowa winna zawierać,

– ustanowienie, rozszerzenie oraz zmiana zakresu czynności i obowiązków pracowników

zatrudnianych w projekcie,

– ustalanie wymiaru czasu pracy,

– różne rodzaje zatrudnienia w ramach stosunku pracy

5. Stosunek cywilnoprawny jako forma „zatrudniania” personelu projektu:

– umowa zlecenia a umowa o dzieło,

– „konflikt” umów cywilnoprawnych z przepisami prawa pracy,

– zakres zadań i obowiązków,

– co umowa powinna zawierać,

– nowe zasady „oskładkowania” umów cywilnoprawnych,

– skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Angażowanie personelu związanego z beneficjentem:

– zatrudnianie „własnych” pracowników do zadań związanych z projektem unijnym,

– kadra zarządzająca i kierownicza w projektach unijnych,

– jaką formę zatrudnienia wybrać,

– zasady ustalania wynagrodzenia,

– zatrudnienie i wynagrodzenie właściciela firmy,

– co powinien zawierać zakres zadań i obowiązków.

7. Szczególne formy zatrudnienia w projekcie:

– zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

– wolontariat,

– zastępstwo w ramach stosunku pracy oraz umowy zlecenia.

8. Dokumentacja i rozliczanie wydatków związanych z zatrudnieniem w projekcie:

– zatrudnienie w ramach kosztów pośrednich,

– regulaminy zatrudniania i wynagradzania pracowników,

– zakresy zadań i obowiązków w projekcie,

– oświadczenia personelu dotyczące pracy w innych projektach,

– ewidencja czasu pracy i zadań,

– dokumentacja potwierdzającą wypłatę wynagrodzenia oraz składek obowiązkowych,

– zatrudnienie a ochrona danych osobowych.

 

 

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Kowalewski

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.

 

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

 

Cena szkolenia: 590 PLN netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-06-14 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe