Zmiana podejścia do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i rozliczania za rezultaty na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Krótko o szkoleniu:

Szkolenie poświęcone istotnym zmianom w zleceniu przez instytucje finansów publicznych zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym – zmiana formularzy ofert, sprawozdań i ramowych umów. Formuła szkolenia przewiduje omówienie istnych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz część praktyczną z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych (case study – analiza przypadku).
Cele szkolenia:
zapoznanie się z przepisami po wprowadzeniu zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Korzyści ze szkolenia:
1. Zapoznanie się z prawidłowym sposobem wypełniania nowych wzorów dokumentów,
2. Poznanie praktycznego stosowania przepisów po zmianach,
3. Poszerzenie wiedzy merytorycznej.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:
1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych,
2. Poznanie technik kontroli zadań publicznych,
3. Poznanie reguł przygotowania otwartego konkursu ofert, zasad oceny ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego.

Uczestnicy:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Program:
1. Co zmieniło się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
2. Komitet ds. Pożytku Publicznego;
3. Nowe sfery działalności pożytku publicznego;
4. Działalność odpłatna, działalność odpłatna a działalność gospodarcza, uprawnienia kontrolne organu administracji publicznej;
5. Program współpracy – zmiany, Sprawozdanie z wykonania programu współpracy;
6. Otwarty konkurs ofert – warunki konkursu, terminy, unieważnienie konkursu, komisja konkursowa;
7. Oferta w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe, wzór oferty, ocena ofert;
8. Umowa o realizację zadania publicznego, ramowy wzór umowy;
9. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, wzór sprawozdania;
10. Podzlecanie zadania publicznego;
11. Małe granty – wzór oferty, wzór umowy;
12. Regranting;
13. Informacja publiczna w związku z realizacją zadania publicznego.

A. Metody: Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, praca grupach.

B. Przykładowe ćwiczenia: przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert z ujęciem rezultatów, ocena ofert, przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego, ocena sprawozdań w oparciu o osiągnięte rezultaty.

Cena szkolenia: 690,00 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-29 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe